Usnesení PS č. 953

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení (9. dubna 2024)

Související sněmovní tisky

595 Novela z. o státní památkové péči
ISP (příhlásit)