Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 981k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 669/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 982k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 983k vládnímu návrhu zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 984k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 650/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 985k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 986k vládnímu návrhu zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 987k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o integračním sociálním podniku /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 988k návrhu poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Marka Výborného, Martina Baxy a Kláry Kocmanové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení (2. května 2024) 
č. 989k návrhu poslanců Jiřího Havránka, Roberta Králíčka, Petra Letochy, Michala Zuny, Jiřího Horáka, Marie Pošarové a Romana Kubíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 576/ - třetí čtení (3. května 2024) 
č. 990k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 579/ - třetí čtení (3. května 2024) 
č. 991k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení (3. května 2024) 
č. 992k návrhu poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení (3. května 2024) 
č. 993k návrhu poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení - doprovodné usnesení (3. května 2024) 
č. 994k návrhu na určení ověřovatelů 102. schůze Poslanecké sněmovny (9. května 2024) 
č. 995k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - druhé čtení - k návrhu na stanovení doby hlasování o podaném návrhu na vrácení garančnímu výboru k novému projednání a dalších návrzích (10. května 2024) 
č. 996k návrhu na revokaci usnesení č. 995 ze dne 10. května 2024 (10. května 2024) 
č. 997k návrhu na určení ověřovatelů 103. schůze Poslanecké sněmovny (21. května 2024) 
č. 998k návrhu zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 604/2/ - vrácenému Senátem (21. května 2024) 
č. 999k vládnímu návrhu zákona o veřejné hydrometeorologické službě a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon o veřejné hydrometeorologické službě) /sněmovní tisk 637/ - druhé čtení (21. května 2024) 
č. 1000k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení (21. května 2024) 

<<46474849505152>>
ISP (příhlásit)