Usnesení PS č. 960

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 540/ - třetí čtení (10. dubna 2024)

Související sněmovní tisky

540 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže
ISP (příhlásit)