Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 861k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou (Hanoj, 21. 4. 2023) /sněmovní tisk 485/ - druhé čtení (13. prosince 2023) 
č. 862k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nová příloha VI a změny přílohy II Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, přijatých ve Stockholmu, Švédsko dne 17. června 2005 a v Baltimore, Spojené státy americké dne 17. dubna 2009 /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (13. prosince 2023) 
č. 863k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 864k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Budapešti dne 30. září 2022 /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (13. prosince 2023) 
č. 865k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 866k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ – prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 867k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 868k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) /sněmovní tisk 582/ - prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 869k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023 /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 870k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení (13. prosince 2023) 
č. 871k návrhu na určení ověřovatelů 87. schůze Poslanecké sněmovny (16. ledna 2024) 
č. 872k tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (16. ledna 2024) 
č. 873k návrhu poslanců Ivana Adamce, Romana Kubíčka, Tomáše Müllera, Róberta Telekyho, Michala Kučery, Jakuba Michálka a Jiřího Strýčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (16. ledna 2024) 
č. 874k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ – prvé čtení podle § 90 odst. 2 (16. ledna 2024) 
č. 875k návrhu poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (16. ledna 2024) 
č. 876k návrhu na určení ověřovatelů 88. schůze Poslanecké sněmovny (17. ledna 2024) 
č. 877k návrhu na určení ověřovatelů 89. schůze Poslanecké sněmovny (19. ledna 2024) 
č. 878k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 88. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení (23. ledna 2024) 
č. 879k návrhu na omezení řečnické doby při projednávání bodu 1 schváleného pořadu 88. schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení (23. ledna 2024) 
č. 880k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ – prvé čtení – k návrhu na stanovení doby hlasování o podaných návrzích a o přikázání návrhu zákona k projednání garančnímu výboru, popřípadě dalšímu výboru nebo výborům (24. ledna 2024) 

<<404142434445464748>>
ISP (příhlásit)