Usnesení PS č. 954

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - třetí čtení (10. dubna 2024)

Související sněmovní tisky

569 Novela z. o vodách (vodní zákon)
ISP (příhlásit)