Usnesení PS č. 941

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021 /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení (7. března 2024)

Související sněmovní tisky

88 Doh.mezi ČR a SRN o údržbě vnitrozem. Labské vodní cesty
ISP (příhlásit)