Usnesení PS č. 956

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - třetí čtení (10. dubna 2024)

Související sněmovní tisky

616 Novela z. - trestní zákoník




ISP (příhlásit)