Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 961k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 569/ - druhé čtení (10. dubna 2024) 
č. 962k návrhu na určení ověřovatelů 99. schůze Poslanecké sněmovny (11. dubna 2024) 
č. 963k návrhu poslance Mariana Jurečky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení (12. dubna 2024) 
č. 964k návrhu poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení (16. dubna 2024) 
č. 965k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (16. dubna 2024) 
č. 966k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 648/ - prvé čtení (16. dubna 2024) 
č. 967k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení (16. dubna 2024) 
č. 968k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 570/ - třetí čtení (17. dubna 2024) 
č. 969k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení (17. dubna 2024) 
č. 970k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (17. dubna 2024) 
č. 971k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (17. dubna 2024) 
č. 972k návrhu na odvolání člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (17. dubna 2024) 
č. 973k návrhu na určení ověřovatelů 100. schůze Poslanecké sněmovny (18. dubna 2024) 
č. 974k návrhu na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky (19. dubna 2024) 
č. 975k návrhu na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky (19. dubna 2024) 
č. 976k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 656/ - prvé čtení (19. dubna 2024) 
č. 977k vládnímu návrhu zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení (19. dubna 2024) 
č. 978k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení (19. dubna 2024) 
č. 979k návrhu na určení ověřovatelů 101. schůze Poslanecké sněmovny (2. května 2024) 
č. 980k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení (2. května 2024) 

<<4546474849505152>>
ISP (příhlásit)