Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 881k návrhu poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení (25. ledna 2024) 
č. 882k návrhu na určení ověřovatelů 90. schůze Poslanecké sněmovny (25. ledna 2024) 
č. 883k návrhu na určení ověřovatelů 91. schůze Poslanecké sněmovny (25. ledna 2024) 
č. 884k vládnímu návrhu zákona o munici /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení (26. ledna 2024) 
č. 885k vládnímu návrhu zákona o zbraních a střelivu /sněmovní tisk 465/ - třetí čtení (26. ledna 2024) 
č. 886k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení (26. ledna 2024) 
č. 887k vládnímu návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení (26. ledna 2024) 
č. 888k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o trhu s nevýkonnými úvěry /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení (26. ledna 2024) 
č. 889k návrhu na určení ověřovatelů 92. schůze Poslanecké sněmovny (6. února 2024) 
č. 890k návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu /sněmovní tisk 367/7/ - vrácenému Senátem (6. února 2024) 
č. 891k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 555/2/ - vrácenému Senátem (6. února 2024) 
č. 892k návrhu poslance Martina Kupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (6. února 2024) 
č. 893k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení (6. února 2024) 
č. 894k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - prvé čtení (6. února 2024) 
č. 895k návrhu poslanců Marka Bendy, Markéty Pekarové Adamové, Aleše Dufka, Ondřeje Lochmana, Jakuba Michálka, Josefa Kotta a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 606/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (6. února 2024) 
č. 896k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení (7. února 2024) 
č. 897k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení (7. února 2024) 
č. 898k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení (7. února 2024) 
č. 899k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení (7. února 2024) 
č. 900k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení (7. února 2024) 

<<414243444546474849>>
ISP (příhlásit)