Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 901k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení (7. února 2024) 
č. 902k návrhu na určení ověřovatelů 93. schůze Poslanecké sněmovny (8. února 2024) 
č. 903k návrhu na určení ověřovatelů 94. schůze Poslanecké sněmovny (27. února 2024) 
č. 904k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení (27. února 2024) 
č. 905k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2024 /sněmovní dokument 3860/ (28. února 2024) 
č. 906k návrhu na určení ověřovatelů 95. schůze Poslanecké sněmovny (28. února 2024) 
č. 907k návrhu poslanců Josefa Bernarda, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Martina Baxy a Jany Pastuchové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 241/ - třetí čtení (28. února 2024) 
č. 908k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na 27. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 9. až 27. srpna 2021 v Abidjanu /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení (29. února 2024) 
č. 909k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách, podepsané v Nassau 7. prosince 2016 /sněmovní tisk 556/ - druhé čtení (29. února 2024) 
č. 910k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsané v Mexiku D. F. 14. srpna 1990, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě, podepsaná v Mexiku D. F. 14. srpna 1990 /sněmovní tisk 560/ – druhé čtení (29. února 2024) 
č. 911k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob, podepsaná dne 11. října 2023 v Praze /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení (29. února 2024) 
č. 912k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení (29. února 2024) 
č. 913k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kamerunskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Yaoundé dne 7. února 2023 /sněmovní tisk 583/ - druhé čtení (29. února 2024) 
č. 914k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - druhé čtení (29. února 2024) 
č. 915k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení (29. února 2024) 
č. 916k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijatá v Ženevě dne 12. května 2023 /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. února 2024) 
č. 917k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o leteckých službách, podepsaná v Rijádu dne 5. prosince 2023 /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení (29. února 2024) 
č. 918k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací úmluva Mezinárodní organizace práce č. 191 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023 a k informaci Změny z roku 2022 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, doporučení Mezinárodní organizace práce č. 207 o bezpečném a zdravém pracovním prostředí (následné změny) z roku 2023, a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 208 o kvalitní učňovské přípravě z roku 2023 spolu se stanoviskem vlády k nim /sněmovní tisk 635/ – prvé čtení (29. února 2024) 
č. 919k výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2020 /sněmovní tisk 125/ (29. února 2024) 
č. 920k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (1. března 2024) 

<<424344454647484950>>
ISP (příhlásit)