Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1021k návrhu na určení ověřovatelů 104. schůze Poslanecké sněmovny (28. května 2024) 
č. 1022k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení - k návrhu na stanovení doby hlasování o podaných návrzích a o přikázání návrhu zákona k projednání garančnímu výboru, popřípadě dalšímu výboru nebo výborům (30. května 2024) 
č. 1023k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 696/ - prvé čtení (30. května 2024) 
č. 1024k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení (31. května 2024) 
č. 1025k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení (31. května 2024) 
č. 1026k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny (31. května 2024) 
č. 1027k návrhu na určení ověřovatelů 105. schůze Poslanecké sněmovny (11. června 2024) 
č. 1028k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 424/2023 Sb., o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. června 2024) 
č. 1029k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. června 2024) 
č. 1030k návrhu na určení ověřovatelů 107. schůze Poslanecké sněmovny (12. června 2024) 
č. 1031k návrhu změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024 /sněmovní tisk 711/ (13. června 2024) 
č. 1032k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2023 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 4288/ (13. června 2024) 
č. 1033k zdravotně pojistným plánům zdravotních pojišťoven na rok 2024 s vyjádřením vlády spolu s hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2024 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 674/ (13. června 2024) 
č. 1034k návrhu na stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury ČR za rok 2023 /sněmovní dokument 4443/ (13. června 2024) 
č. 1035k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení (13. června 2024) 
č. 1036k vládnímu návrhu zákona o implementaci předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu (zákon o digitalizaci finančního trhu) /sněmovní tisk 692/ - prvé čtení (13. června 2024) 
č. 1037k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti digitalizace finančního trhu a financování udržitelnosti /sněmovní tisk 694/ - prvé čtení (13. června 2024) 

<<4849505152
ISP (příhlásit)