Stenografický zápis 26. schůze, 30. ledna 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


14. Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové, Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

Poslanec Radek Zlesák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Zlesák
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Zlesák
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Jan Birke


15. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Řehounek


16. Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vít Kaňkovský


17. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


18. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


20. Návrh poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - druhé čtení

Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Marek Novák
Poslanec Jan Birke
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Milan Feranec
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Lukáš Bartoň


22. Návrh poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec David Kasal
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec David Kasal
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Leo Luzar


23. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Jan Birke
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


227. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Pavel Kováčik


165. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


166. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


167. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník


168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


169. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


170. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník


166. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


167. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Martin Kolovratník


168. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


169. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


170. Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Místopředseda PSP Tomio Okamura


23. Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Volný
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Zahradník
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Ivana Nevludová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ivan Bartoš


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Martin Baxa
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Marcela Melková
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Jakub Michálek


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - prvé čtení

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů /sněmovní tisk 300/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Skopeček


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Pavel Růžička


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Jan Pošvář
Poslankyně Veronika Vrecionová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Josef Kott


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Roman Kubíček


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Roman Kubíček


44. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Roman Kubíček


45. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Roman Kubíček


Sloučená rozprava k bodům 43, 44 a 45 /sněmovní tisky 360, 229 a 230/

Poslanec Petr Pávek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Karel Krejza
Poslanec Jiří Běhounek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Pávek
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Baxa
Poslanec František Vácha
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP