(15.20 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Asi zklamu pana poslance Dolejše, nebudu na něj reagovat, protože on mluvil o něčem jiném než já. Nic z toho, proti čemu protestoval, jsem já neřekl.

Já bych si chtěl jenom ujasnit vystoupení svého ctěného kolegy pana poslance Urbana. Já rozumím tomu, když přijde poslanec i po tom, co ten bod byl ukončen, a řekne: Nepožaduji, nenavrhuji námitku, nepožaduji opakované hlasování, chtěl bych mít na stenozáznamu, že jsem hlasoval ne a ve sjetině mám ano. Tomu naprosto rozumím, to je naprosto běžné. Ale neumím si představit, že na základě vystoupení poslance se změní zápis o průběhu hlasování. To podle mého názoru není možné a to jsem si chtěl jenom ověřit u pana řídícího schůze. Nemám nic proti tomu, aby bylo ve stenozáznamu, to samozřejmě bude, vystoupení pana poslance Urbana, který měl na sjetině jiný výsledek, než jak hlasoval, to je naprosto v pořádku. Ale podle mého názoru opravdu nelze změnit zápis o hlasování jenom tím, že poslanec přijde a řekne: Je to tam špatně, změňte výsledek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V každém případě toto konstatování je součástí stenozáznamu a vůle poslance samozřejmě vyjádřená slovy má v tuto chvíli samozřejmě pro tu veřejnost jistě větší vypovídací hodnotu než samotný zápis.

Ale nyní je pan poslanec Votava s faktickou poznámkou a potom pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Možná nebudu mluvit k věci, co teď projednáváme, ale ještě k tomu, co tady řekl pan kolega Urban. Zřejmě dochází k naprosté dezinformovanosti, dezinterpretaci toho, jak byl tento pozměňovací návrh přijat. Možná že by bylo lépe, aby ho vysvětlil pan kolega Vilímec, byť je to opoziční poslanec. Smyslem toho nebylo umožnit, aby se stavěly nebo aby byly herny, kasina u škol, školek, nemocnic, kostelů a nevím čeho všeho. S tím zásadně vnitřně nesouhlasím a věřím, že většina této Sněmovny s tím nesouhlasí! Smyslem pozměňovacího návrhu bylo to, aby to bylo v pravomoci rozhodovat o tom zastupitelstva. Aby si zastupitelstvo jako suverén a zodpovědní lidé mohli rozhodnout podle místních podmínek, protože oni nejlépe znají místní podmínky, jestli je 50 metrů moc, málo, 150 metrů moc, málo atd. Takže já bych nezpochybňoval v tuto chvíli rozhodovací pravomoc obcí. Je to i na požadavek měst a obcí, aby to takto bylo. Často se, tak jak to bylo původně, toho zneužívalo k určitému konkurenčnímu boji a bylo to pouze v neprospěch obcí. Obec si sama rozhodne, kde to chce mít. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Malinko jsme se odchýlili od tématu, budeme pokračovat. Nyní pan zpravodaj v rozpravě otevřené k tisku 751. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom reagovat na svoje předřečníky a poprosit pokud možno, abychom se věnovali tak důležité novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, která vzbudila v minulosti tolik emocí, a kolik lidí a poslanců se o tento tisk zajímalo. Dnes to vypadá, že se o ten tisk skoro nikdo nezajímá a využívá tento prostor tohoto tisku k nějakým řešením tisků, které už tady dávno prošly a dávno byly hlasovány. Je to fakt podivné.

Já si vážím názoru svého kolegy z pravicové části spektra, předsedy klubu ODS. A dokonce si vážím i jeho opačného názoru, než mám já. Jenom jsem chtěl ve své zpravodajské zprávě upozornit na to, že vlastně volám po tom, aby se o daném tématu otevřela odborná diskuse. Abychom to ještě jednou rozebrali pořádně, abychom potom měli při hlasování takzvané čisté svědomí, abychom všichni věděli, hlavně v rozpočtovém výboru, a ti, co následně budou ukazovat jednotlivým klubům, aby měli čisté svědomí v tom, že ukazují správně, aby ten výsledek potom tady nemuseli chodit zpochybňovat a říkat, že to mysleli tak, než to mysleli, a podobně a tak dále.

Chci jenom zopakovat to, že hlavním smyslem mého původního snažení, které došlo až do dnešního snažení do nějaké jiné podoby... Já jsem v té důvodové zprávě říkal, že tento návrh není totožný. On vypadá pouze podobně, on je jako kdyby trošku jiná sestra. Jiná sestra mého původního návrhu. S tím, že mou snahou, toho původního návrhu, té původní dcery, té sestry, nebo jak bych to nazval, bylo omezení části provize pojišťovacím zprostředkovatelům a připsání je do odbytného těm pojištěným, to je těm klientům. A mrzí mě v této chvíli, že kolega Stanjura z pravicové části spektra, pan předseda klubu ODS, má jiný názor. Že nechce, aby se ty nabobtnalé provize, které odtékají od pojišťoven směrem ke zprostředkovatelům a které činí řádově zhruba ročně 10 mld. korun, aspoň trošku snížily, v tom mém původním návrhu třeba o 4 mld. korun, a připsaly se těm obyčejným lidem, kteří možná v nevědomosti v některých případech podepisují pro ně nevýhodné pojistky.

Já jsem to chtěl jenom takzvaně navrhnout zákonem v rámci regulace, protože mě inspiroval zákon o penzijním připojištění, kde již to dneska existuje, kde již Poslanecká sněmovna tuto regulaci odsouhlasila a kde je to konkrétně stanoveno. Nevím, jestli tušíte, kolik má ten zprostředkovatel za sepsání penzijního připojištění. To je v řádu stokorun. A jestli tušíte, kolik má provize? Já jim to nezávidím, ale tam jde o to, že provize, která činí například při pojištění životního pojištění tisíc korun měsíčně, je řádově, to je 200násobek, to je řádově 24 000 korun odměna tomu konkrétnímu zprostředkovateli. Ale je hlavně placena z odbytného toho pojištěného. Což mi nepřipadá úplně fér. Jenom jsem na to chtěl upozornit, aby se to trošku zregulovalo. Já jsem jim chtěl nechat aspoň těch 150 %.

Ale to je pouze taková vzpomínka na historii. Věřím, že tomu budeme věnovat odbornou diskusi, v klidu, na rozpočtovém výboru, vidím tam kolegy z rozpočtového výboru, kteří třeba taky k tomu nějak přispějí, a dojdeme k nějakému společnému, třeba k tomuto návrhu. Já nevím, ale můj názor je z minula všem zcela jasný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šinclovi. Nyní pan kolega Vilímec, poté pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, já se jenom ještě vrátím k debatě předchozího bodu a žádám vás o malou toleranci, že nemluvím úplně k tomuto aktuálnímu bodu. Chtěl bych upřesnit, co se schválilo v rámci zákona o hazardu v tom pozměňovacím návrhu, který jsem podal na rozpočtovém výboru i zde ve Sněmovně.

Schválili jsme to, co víceméně deklaroval pan předseda rozpočtového výboru, to znamená, že obec si rozhodne formou obecně závazné vyhlášky, kde jednotlivé herny nebo technické a jiné hry budou obsaženy. Dokonce musím připomenout, že stále zůstává v platnosti zákaz toho, že herny a další hry nesmí být ani ve školách ani v jejich bezprostředním okolí. To znamená, ten paragraf se týká pouze čtyř věcí: zákazu v případě autobusového nádraží, vlakového nádraží, sportovních a kulturních zařízení. Přesto obec formou obecně závazné vyhlášky si rozhodne, zda jednotlivé herny v blízkosti nebo v těchto zařízeních mohou či nemohou být.

Myslím, že je namístě, aby obce, které jsou garantem veřejného pořádku, mohly rozhodnout. Ony budou rozhodovat určitě zodpovědně. Jsem přesvědčen, že ten návrh, který jsme schválili, je správný, a vychází i z připomínek a požadavků Svazu měst a obcí. To znamená, neplatí to, co se někde objevilo, že na základě tohoto návrhu budou herny kolem škol nebo kostelů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní pan poslanec Petr Kudela.

 

Poslanec Petr Kudela: Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Já jsem při posledním projednávání tohoto zákona nehlasoval pro pozměňovací návrh pana poslance Šincla, a to z jednoho prostého důvodu. Já jsem se setkal se zástupcem jedné z našich největších pojišťoven a chtěl jsem s ním ten pozměňovací návrh projednat. Z té debaty jsem usoudil, že pojišťovnám je naprosto jedno, co my schválíme a jak tento trh omezíme. Ten problém je daleko hlubší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP