Sněmovní tisk 689
Novela z. o sociálních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 23. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1352/15, PID KORN9YWGJEW4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1048).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 10. 3. 2016 v 16:39.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1158).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 262, dokument 262/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 262/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 262/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 462).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 17. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 189/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3611Zdeněk Soukup09072-12295.doc (18 KB) / PDF (205 KB, 2 strany) 27. 1. 2016 v 12:30:24
3829Vít Kaňkovský09290-12611.docx (26 KB) / PDF (454 KB, 8 stran) 1. 3. 2016 v 14:27:05
3882Jana Hnyková09343-12709.doc (48 KB) / PDF (286 KB, 4 strany) 8. 3. 2016 v 10:35:04
3902Vít Kaňkovský09363-12729.docx (24 KB) / PDF (371 KB, 5 stran) 8. 3. 2016 v 14:17:03


Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Policie, Politika sociální, Služby zpravodajské, Soudnictví, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, příspěvek na péči, sociální služby, sociální transfer, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)