(10.50 hodin)

 

Poslanec Jan Volný: Dvacátým prvním hlasováním budeme hlasovat o souvisejících pozměňovacích návrzích pana Karla Fiedlera G18 a G19. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Končím hlasování. Hlasování je s pořadovým číslem 58, přihlášeno 176 přítomných, pro 36, proti 127. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G20. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 59, přihlášeno 176 přítomných, pro 36, proti 130. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dvacáté třetí hlasování bude o pozměňovacím návrhu pod písmenem G21 a rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno 176 přítomných, pro 34, proti 124. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dvacáté čtvrté hlasování bude o pozměňovacím návrhu G22 a rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 61, přihlášeno 176 přítomných, pro 35, proti 131. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G23. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 62, přihlášeno 176 přítomných, pro 36, proti 131. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dvacáté šesté hlasování bude o pozměňovacím návrhu pana Karla Fiedlera pod písmenem G24. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pan ministr? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 63, přihlášeno 176 přítomných, pro 35, proti 131. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Dvacátým sedmým hlasováním budeme hlasovat o souvisejících pozměňovacích návrzích, které jsou evidovány pod písmenem G25, G26, G29 a G30. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 64, do kterého je přihlášeno 176 přítomných, pro 37, proti 129. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Jako poslední z bloku pana kolegy Karla Fiedlera budeme hlasovat dvacátým osmým hlasováním o pozměňovacích návrzích pod písmenem G27 a G28. Rozpočtový výbor nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 65, přihlášeno 176 přítomných, pro 36, proti 133. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Volný: Konečně se dostáváme k písmenu H. Jsou to pozměňovací návrhy, které podal pan kolega Vilímec, a pod číslem 29 budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu H1. Rozpočtový výbor doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 66, do kterého je přihlášeno 177 přítomných, pro 108, proti 48. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Jelikož bod H2 se stal nehlasovatelným naším pátým hlasováním o bodu C1 a C2, které byly schváleny, proto jsme pozměňovací návrhy plně vyčerpali a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dříve než tak učiníme, s přednostním právem místopředseda klubu TOP 09 pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Ještě jednou dobrý den. Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní předsedající, dovolte mi, abych před závěrečným hlasováním požádal o pětiminutovou pauzu na poradu klubu TOP 09 a Starostové. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, já tedy vyhlašuji přestávku a sejdeme se zde v 11.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.58 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP