Stenografický zápis 44. schůze, 14. dubna 2016


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


230. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Marek Ženíšek
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek


147. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


148. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016 /sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Pavel Holík


149. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zbyněk Stanjura


150. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014 /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník


151. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států /sněmovní tisk 734/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


152. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000 /sněmovní tisk 737/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Leo Luzar
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Gabriela Pecková


145. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu /sněmovní tisk 720/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Pavel Holík
Poslanec Leo Luzar


146. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


210. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2015 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech; návrh na jeho přikázání a přikázání jeho kapitol výborům včetně vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 3940/

Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Votava


211. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2014 /sněmovní tisk 441/

Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Ondřej Benešík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 13.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


231. Ústní interpelace

Poslanec Igor Jakubčík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Igor Jakubčík
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Horáček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Horáček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Grospič
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Novotný
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Simeon Karamazov
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Simeon Karamazov
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Fiala
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Marta Semelová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Radim Holeček
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Radim Holeček
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Sedláček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Václav Horáček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Václav Horáček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ladislav Okleštěk
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Anna Putnová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Radim Holeček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání skončilo v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP