(15.30 hodin)
(pokračuje Kudela)

Takže vítám znovuotevření tohoto zákona, tohoto návrhu, a věřím, že se nám podaří tuto oblast jakýmsi způsobem regulovat, neboť je to záležitost, které tady Sněmovna sama asistuje tím, že láká osoby do tohoto systému životního pojištění. Les se sází na 70 let, až se celý zasází, pak tam není místo pro nové stromy, jedině za předpokladu, že se nějaký strom skácí. Ale tady jsou hospodáři, kteří by nejraději co pět roků les celý vykáceli a znovu ho zasadili. Ale užitek z toho mají pouze oni za zprostředkovatelské provize. Tohle je špatný stav a já věřím, že se nám ho podaří narovnat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kudelovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Taky nechce.

Máme tady návrh na zamítnutí. Ještě předtím, než se budeme dál zabývat případným rozhodnutím o přikázání výborům, musíme rozhodnout o tomto návrhu. Zagonguji a všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zamítnutí návrhu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích rozhodneme v hlasování pořadové číslo 106, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 106 přihlášeno 133 poslanců, pro 31, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování pořadové číslo 107, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 138 poslanců pro 125, bylo to přijato. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Má někdo návrh na jiný výbor, kterému bychom přikázali tento tisk? Není tomu tak. Prosím pana zpravodaje, aby mě sledoval, jestli v rozpravě padla lhůta na zkrácení nebo prodloužení. Ne, lhůta je tedy zachována podle zákona o jednacím řádu na 60 dnů. Máme tedy rozhodnuto o tom, že tisk 751 byl přikázán rozpočtovému výboru. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze bodem

 

114.
Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
/sněmovní tisk 592/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 592/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jaroslav Zavadil, a zároveň žádám pana poslance Jaroslava Borku, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Požádám sněmovnu o klid!

Pane zástupce navrhovatelů, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Hezké dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych předložil tisk 592, návrh zákona, jak už bylo řečeno panem předsedajícím, který upravuje možnosti, aby se zástupci zaměstnanců dostávali volbou do dozorčích rad. Ono by k tomuhle vůbec nemuselo dojít, kdyby v roce 2008 nebo 2009, kdy jsme se ještě v rámci tripartity bavili o nové novele, tehdy ještě za ministra spravedlnosti Blažka, který tady bohužel není, ale určitě by moje slova potvrdil, byla dohoda taková, že se zákon nebude měnit a že se nechá stav, který tehdy byl, to znamená, že byla povinnost v těchto společnostech volit zastoupení zaměstnanců do dozorčích rad těchto obchodních společností. Bohužel pak došlo v rámci legislativního procesu k něčemu, co jsem nepovažoval za fér. Bylo to z novely vymazáno a bylo to tak, jak je to dnes, to znamená, že je tam možnost volit tyto zástupce do těchto orgánů obchodních společností, a teprve dnes tady máme nový materiál, jak už bylo řečeno, kde předkladatelé jsou z řad poslanců sociálních demokratů, kteří navrhují, aby se to vrátilo zase zpět.

Já se zeptám jinak. Komu by mohlo vadit, aby zástupci zaměstnanců byli nominováni ze zákona do dozorčích rad? Fungovalo to řadu let a nikomu to nevadilo. Chceme skutečně naplňovat to, co si tady říkáme, a teď nemyslím jenom tady na tomto orgánu, ale i na jiných institucích, kde máme plná slova o tom, že je potřeba určitá participace zaměstnanců formou touto, to znamená prostřednictvím dozorčích rad, prostřednictvím kontrolních orgánů? Anebo to myslíme jen tak na oko a nechceme, aby nám do toho vstupovali lidé, kteří nejsou nijak svázáni s vedením firmy, mají svůj rozum, myslím svůj normální selský rozum, a snaží se v těchto firmách prosazovat to, co si myslí, že je prosazováno správně? Tohle nám vadí? Já si nemyslím, že by nám to mělo vadit. Je to v řadě států Evropské unie a je to tam naprosto běžné a ani tam to nikomu nevadí.

Mně je trošku s podivem, jestli někomu snad vadí, že se v orgánech společností, ať už státních, nebo ryze soukromých, tito lidé dostávají do těchto orgánů. Nebo je za tím něco jiného? Nebo se nám to nelíbí? Anebo chceme, abychom si mohli firmy ovlivňovat úplně sami bez ohledu na to, co na to zástupci zaměstnanců říkají? Otázka je, v jaké velikosti. My jsme navrhovali od 50 zaměstnanců. To není dogma. Já si myslím, že by právě, pokud se to propustí po prvním čtení, výbory měly zapracovat nad těmito čísly. Otázka je u správních orgánů, kde i já si myslím, že by se to tam mohlo upravit jinak, než to tam je. A je to otázka skutečně toho, abychom ve výborech o těchto věcech diskutovali, protože u těch padesáti bychom to tam navrhli, protože to kdysi tak bylo. Chápu, že je možná domněnka, možné názory na to, že je to velmi malá společnost a že se nehodí, aby tam byli voleni zástupci zaměstnanců.

Tolik snad jenom v krátkosti z této normy, která je teď předkládaná ve velmi úzké formě a kde bych vás požádal, abyste to propustili po prvním čtení právě do výborů, abychom ve výborech diskutovali o těch věcech, které jsem tady naznačil. To je asi z mé strany vše. Pokud k tomu chce ještě pan zpravodaj cokoliv dodat, předávám slovo vám, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy žádám zpravodaje pro prvé čtení poslance Jaroslava Borku, aby nám sdělil svou zpravodajskou zprávu, abychom mohli pokračovat v jednání. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Borka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, čili zákon o obchodních korporacích. Návrh zákona vám byl doručen jako sněmovní tisk 592 7. 9. 2015.

Právní úprava účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností se mimochodem nikdy netýkala společností s ručením omezeným jako dalšího druhu kapitálových obchodních společností. Byla součástí právního řádu České republiky, dříve tedy České a Slovenské Federativní Republiky, jak zde bylo uvedeno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP