Stenografický zápis 25. schůze, 13. února 2015


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Grebeníček


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 9.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec František Vácha
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.48 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.58 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Daniel Korte
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 12.14 hodin do 12.17 hodin.)

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Vlasta Bohdalová


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení

Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec František Laudát
Poslanec Miloš Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník


105. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Místopředseda PSP Jan Bartošek


106. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Místopředseda PSP Jan Bartošek


107. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Místopředseda PSP Jan Bartošek


144. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Kolovratník


145. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bronislav Schwarz


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Daniel Korte
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno v 13.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Martin Kolovratník


105. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Martin Kolovratník


106. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Místopředseda PSP Jan Bartošek


107. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník


144. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Poslanec Martin Kolovratník


145. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 14.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP