(Jednání pokračovalo v 11.58 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné poledne, čas pro přestávku vypršel a nyní tedy přistoupíme k hlasování. Přistoupíme k postupu hlasování tak, jak jsme si společně schválili. A já vám předávám slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, po dohodě s legislativou teď se jedná o inkriminovaný pozměňovací návrh. Nejdříve budeme hlasovat body C1, C2, po jejich odhlasování budeme postupně hlasovat body A1 až A20. Potom bude následovat stejná procedura, jakou jsme si odhlasovali.

Takže jestli dovolíte, já otevírám hlasování. Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Kořenka ve znění C1, který navrhuje znovuzavedení registru. Je to pozměňovací návrh k návrhu školského výboru. Takže bych poprosila o hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Neutrální.) Pan ministr? (Neutrální.) Děkuji. Eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím, než budeme hlasovat.

A nyní tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu C1. Říkám to dobře?

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Ano, hlasujeme o návrhu C1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo se pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přítomných poslankyň a poslanců 172, pro návrh 41, proti 111. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Děkuji. Návrh C2 pana poslance Kořenka, je to pozměňovací návrh k návrhu školského výboru, který hlasuje o vypuštění domácího vzdělávání z usnesení školského výboru. Stanovisko kladné. (Ministr jednoznačně kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování číslo 172, přítomných poslankyň a poslanců je 171, pro návrh 114, proti 41. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pokračujeme dál a nyní budeme hlasovat postupně o bodech A1 a A20. Jsou to jednotlivé body, které jsou obsaženy v usnesení školského výboru. Bod A1 - stanovisko kladné. (Ministr také kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 173, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 173, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další návrh je A2, stanovisko kladné. (Ministr také kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 174, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování A3 - stanovisko kladné. (Ministr rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 175, přítomných poslankyň a poslanců 175, pro návrh 173, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP