(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fialovi. Než dám slovo s přednostním právem panu poslanci Kalouskovi, mám tady ještě omluvy. Pan ministr Dan Ťok se omlouvá dnes z jednacího dne z pracovních důvodů, dále pan poslanec Josef Kott se omlouvá dnes z osobních důvodů od 13.30 a pan poslanec Rom Kostřica se omlouvá dnes mezi 12. a 14. hodinou osobních důvodů.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím se obrátím na pana předsedu Miholu a řeknu mu, že to pohoršení, které vyvolalo jeho vystoupení, nevyvolal fakt, zda někdo je, nebo není proti domácímu vzdělávání. My jsme jeho příznivci a mé kolegyně jednoznačně řekly důvody. Je to pro nás skutečně ideové východisko, kde je hranice mezi občanem a státem. Pan ministr Chládek není jeho příznivec, je to jeho svaté právo, a také zřejmě vychází z nějakého ideového nebo odborného názoru. Od toho je Sněmovna, aby se tady prezentovaly jiné názory.

To pohoršení vyvolala pozice "já jsem sice pro, ale budu hlasovat proti". Vyvolalo to pohoršení. Nechápu ale, proč to vyvolalo překvapení. Protože nezlobte se, kolegové z KDU-ČSL, tohle je vaše know how od začátku této Sněmovny. Já si začnu dělat čárky. To začalo lustračním zákonem, který je pro vás nedotknutelný, ale současně jste hlasovali s vědomím, že dotknutelný bude, a to přímo ve vládě, a s člověkem, který není schopen disponovat lustračním osvědčením, budete v té vládě sedět. Ale verbálně jste říkali něco úplně jiného. Já jsem sice pro, ale budu proti. Pak přišla poslanecká novela zákona o vyrovnání s církvemi, zcela jednostranná a podle mě neférové posunutí časového testování, kdy státu měl být jeho nárok časového testu jednostranně prodloužen, vy jste sice zásadně proti, ale ve vládě jste souhlasili s jeho projednáním podle § 90 a byli jste ochotni tady pro něj v devadesátce hlasovat. A teď bych to mohl vyjmenovávat, věci, které jsou skutečně zásadního ideového charakteru, ať už se týkají vyrovnání s minulostí, ať už se týkají vztahu mezi státem a církví, ať už se týkají vztahu mezi státem a rodinou, tak z vašich řad neustále vždycky zaznívá "já jsem sice pro, ale budu hlasovat proti".

Vy prostě, kolegyně a kolegové, máte své pevné mravní zásady, o kterých velmi často hovoříte, ale zásadně se s nimi neztotožňujete, když jde ve Sněmovně do tuhého. To je prostě fakt, to je know how. Nemůžete říct, že to není pravda, protože to tady opakujete každou druhou schůzi, a ty příklady jsou pojmenovatelné, vyjmenovatelné, a protože je to v naprostém rozporu s tím, co říkáte a co veřejné prezentujete, tak to samozřejmě vyvolá tu smích, tu pohoršení, tu překvapení. Ne že bychom vám měli za zlé, že budete hlasovat jinak, ale nechápeme, proč vždycky hlasujete jinak než podle zásad, které prezentujete.

Uvědomuji si, jak obtížné je koaliční vládnutí, ale to už není Luxův politický pragmatismus, to je čistokrevná plojharovština. Obojí ta strana má ve svých genech, a tenhle gen v tuto chvíli převažuje. To je čistokrevná plojharovština.

Tolik na to, abych vysvětlil ony projevy jistého pohoršení, které, pane předsedo, po vašem projevu zazněly, a nezaznít nemohly právě proto, že to nebylo poprvé. Právě proto, že se to opakuje, opakuje se to pravidelně a opakuje se to v zásadních ideových východiscích, jako je vyrovnání s minulostí, jako je vztah státu a rodiny, ponižování významu rodiny ve vztahu státu a jako je vztah mezi státem a církvemi. Ve všech těchto třech oblastech vy dokážete mít naprosto jasné a přesné zásady, s kterými se ovšem neztotožňujete, když hlasujete.

Druhá poznámka, kterou jsem chtěl učinit, je podnět předsedkyni mandátového a imunitního výboru. Já bych nerad, aby v diskusi o školském zákoně zanikla ona skandální skutečnost, kterou už řekl pan předseda Stanjura, že zasedá, nevím, jestli zasedal v tu chvíli, možná že stál, ale zasedal školský výbor a objeví se ověřený zápis, který neodpovídá skutečnosti. To jsme se opravdu v těch nových pořádcích dostali až tak daleko? Někdo ten zápis musel sepsat a někdo ho musel podepsat jako ověřovatel. A já opravdu bych si přál, aby se mandátový a imunitní výbor této záležitosti věnoval, protože jinak nebude stačit jenom připomínka, ale budeme muset udělat i legislativní úpravu. V přechodných ustanoveních zákona č. 90/1995, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, si tedy napišme, že tento zákon pozbývá účinnosti u klavíru. (Silný potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Další s přednostním právem je připraven pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiřího Mihola. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já umím přijímat i kritiku, naslouchám, analyzuji, opravdu přemýšlím o věcech, ale v jedné věci si nejsem úplně jistý, jestli právě pan předseda klubu TOP 09 Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, je právě tím symbolem zásadovosti, tak jak mě teď tady chtěl mistrovat.

Chtěl bych znovu zdůraznit, že já jsem se té otázce velmi věnoval a velmi věnuji, a předpokládám, že i pan předseda TOP 09 dobře ví, jak se věci složitě vyjednávají, že velmi málokdy, jestli vůbec někdy, rozhoduje jedinec, i kdyby byl odborník ve věci, i kdyby byl předseda klubu, dokonce i kdyby byl předseda strany.

Nebyl jsem v době, kdy se to projednávalo na vládě, tomu přítomen, abych třeba hned na začátku - kdybych tam byl, věřte tomu, nebo na tehdejší koaliční radě, že bych to udělal. Že bych řekl, stejně jako to slýchávám od některých koaličních partnerů, s tímto mám problém. Řekl bych to tam a od začátku by se s tím dalo pracovat. To bohužel úplně takto nenastalo. A na rozdíl od mnoha jiných dobře víte, i členové výboru, i nečlenové, že jsem se té otázce věnoval a vyjadřoval v ní jasně.

A i teď se vyjadřuji jasně, že situace pro domácí vzdělávání se nezhoršuje. Nedělejme tady fámy a nesmyslné řeči. Pro nikoho se nic nezhoršuje. Naopak se počet škol, kde se bude testovat, rozšiřuje. Ale to mi nestačí. Já tady pracuji s příslibem ministra školství, který - teď ho tady nevidím, ale před chvílí... teď tady sedí - který jasně přislíbil legislativní pomoc poslaneckému návrhu, kdy jsem ochoten přislíbit, že se toho ujmu, a rád uvítám, když se ke mně přidají další, tak aby to nebylo zpracované s chybami nebo nějak diletantsky, aby legislativně to bylo opravdu pořádně ukotvené. Co chceme, dobře víme.

Já s těmi lidmi diskutuji, jsem ve spojení s pedagogickými fakultami a myslím si, že je to velmi seriózní návrh, který má reálnou šanci projít. Na rozdíl od toho, když se to v tuto chvíli, s prominutím, tříská s dalšími záležitostmi, které tato novela řeší. Upozorňuji na to, že během pár měsíců přijde další novela školského zákona. Nedělejme teď z toho konec světa. Sami víte všichni, co jste byli v koaličních vládách, že se vždycky hledá kompromis. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP