(12.00 hodin)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Hlasování A4, stanovisko kladné. (Stanovisko ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 176, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 173, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A5 - ano. (Ministr také ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 177, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A6 - ano. (Ministr také ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 178, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A7 - ano. (Ministr také ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 179, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A8 - ano. (Ministr také ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 180, přítomných poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 173, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A9 v podobě přijatého pozměňovacího návrhu C1 - ano. (Ministr neutrální jako u C1.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 181, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 165, proti 1. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A10 v důsledku přijetí C2 je nehlasovatelné. Je to stanovisko legislativy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Je tady vznesena námitka, námitka proti postupu, jestli jsem to dobře pochopil.

 

Poslanec Marek Benda: To není námitka. Jenom poprosím paní zpravodajku, aby vysvětlila - protože C1, když bylo hlasováno, tak ten návrh nebyl přijat. Teď jste říkala, že hlasujeme A9 v podobě přijaté změny C1, která přijata nebyla. Tak jenom bych poprosil, jak to je, abychom věděli, o čem hlasujeme a co je naším koncem.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Naším koncem jednoduše řečeno je vyřazení, definitivní vyřazení registru z tohoto zákona. To je náš konec. (Smích a potlesk v celé jednací síni. Hlas: Některých.) Je to fajn po takové dlouhé době být za obecního šaška (s úsměvem).

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak, pojďme dál, paní poslankyně. Řekněte, o kterém bodu budeme hlasovat, a budeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Budeme hlasovat o bodu A11 - ano. (Ministr též ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 182, přihlášeno je 175 poslankyň a poslanců, pro návrh 171, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A12 - ano. (Ministr též ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 183, přihlášeno poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 172, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme jít dál.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A13 - ano. (Ministr také ano.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 184, přihlášeno poslankyň a poslanců je 175, pro návrh 174, proti žádný. Návrh byl přijat. Můžeme dál.***
Přihlásit/registrovat se do ISP