(11.40 hodin)
(pokračuje Bohdalová)

Tady máte řečenu strukturu podle jednotlivých bodů. Pokud schválíme tuto proceduru, až budeme hlasovat, budu ke každému písmenu říkat jméno a jednoduché shrnutí, co ten pozměňovací návrh označuje.

Čili já vás prosím, pane předsedo, jestli byste mohl dát hlasovat o proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. K proceduře se ještě vyjádří předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, abychom měli všechny připomínky k proceduře, a pak bychom ji nechali schválit. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Postup, který paní poslankyně, paní zpravodajka navrhla, s tím není žádný problém, nicméně bych požádal, aby u usnesení výborů se hlasovalo o každém bodu zvlášť, protože my některé body podpořit chceme a některé body podpořit nechceme. Je to jednak po bodem A a zejména pod bodem B, to znamená tam, kde je těch bodů hodně. Podle mě to nijak nenarušuje postup, který jste navrhla, jenom o těch jednotlivých bodech z výboru chceme hlasovat zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To musíme nechat odhlasovat jako pozměňovací návrh k tomu, co přednesla paní zpravodajka.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Takže jestli tomu rozumím, pan předseda poslaneckého klubu ODS dal pozměňovací návrh k mé proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já to nechám odhlasovat, protože samozřejmě tím pádem by se změnily i ty věci, které jsou pak nehlasovatelné, protože pak bychom museli pravděpodobně dohodnout jinou strukturu a nehlasovatelnost by se musela posuzovat vždycky u každého bodu. To si rozumíme? (Ano.) Dobře. To je jediná připomínka. Čili nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který znamená, že bychom v usnesení výborů ještě hlasovali každý bod zvlášť. Ano? To by byla změna. Buď projde, a pak je to jednoduché, platí procedura s tímto pozměňovacím návrhem, a potom bychom hlasovali o proceduře jako o celku.

Procedura je složitá, takže prosím soustřeďme se, protože jakmile si ji schválíme, už podle ní musíme postupovat. Má někdo výhradu proti tomu pořadí? Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 169 a hlasujeme o pozměňovacím návrhu k proceduře pana předsedy klubu ODS. Zahájil jsem hlasování číslo 169 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 175 pro 139, proti 23. Pozměňovací návrh byl přijat.

 

Budeme tedy schvalovat proceduru jako celek, to znamená návrh paní poslankyně Bohdalové ve znění pozměňovacího návrhu pana poslance Stanjury.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 170 a ptám se, kdo je pro schválení procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 174 pro 173, proti 1. Návrh byl přijat a budeme tedy tímto způsobem postupovat.

 

Prosím tedy, abychom - jestliže jsme předřadili C1 a C2, abychom toho dbali, paní zpravodajko, u těch bodů...

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pane předsedající, vteřinku. Já jsem nebyla na tuto proceduru s tím pozměňujícím návrhem připravena. Já si tady jenom ta áčka musím dát dohromady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jen na to chci upozornit, že ta A budeme muset v tom případě kompilovat s těmi body C1 a C2 kolegy Kořenka. Samozřejmě dám zpravodajce čas na to, aby se připravila.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Já bych poprosila, jestli se nebudete zlobit, na to, aby to proběhlo hladce, deset minut pauzy na seznam A1 až...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V 11.57 se sejdeme, abychom si ujasnili postup při nově schválené proceduře.

 

(Jednání přerušeno v 11.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP