Sněmovní tisk 266
Novela z. o Českém rozhlasu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 266/0 dne 18. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 599/14, PID RACK9J68RR87.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 473).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 266/1 (přerušuje projednávání).
  • Volební výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 266/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/3, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 16:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 645).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2015.
  Zákon Senátem schválen 18. 3. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 79/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rozhlas, Televize

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, hromadné sdělovací prostředky, rozhlasové vysílání

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)