(13.40 hodin)

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já předesílám, že klub TOP 09 a Starostové předložený návrh podpoří. Nicméně zde se musím zmínit o okolnostech, které vedly k finálnímu návrhu, který máme dnes na stole. Je to totiž série absurdit.

Pan ministr řekl, že z hlediska jeho resortu je to jedna z priorit. Pak se ovšem musím otázat, proč pro tuto prioritu nic neudělal. Tento návrh nepsalo Ministerstvo kultury, ale psal si ho Český rozhlas, resp. jeho právníci. Je to absurdita číslo jedna, kdy veřejnoprávní médium si samo píše legislativu, která je má regulovat.

Ministr kultury udělal pouze pošťáka a tento návrh přinesl do Sněmovny, aniž by pro jeho řádné schválení cokoli udělal, to jest nepředjednal to nejen s námi, s kluby atd., ale zejména s dotčenými subjekty, to je provozovateli soukromého vysílání, kteří se cítili ohroženi, a já musím přiznat, že částečně právem. Nebudu zabíhat do detailů, nechci v tuto chvíli, v tuto hodinu, zdržovat. Došlo k absurditě číslo dvě, kdy volební výbor pod vedením zmateného předsedy, zde nepřítomného pana Komárka, uložil řediteli Českého rozhlasu, aby se nějak s těmi privátními provozovateli domluvil. To je absurdita číslo dvě - proč. Ředitel Českého rozhlasu nepodléhá kontrole Poslanecké sněmovny a Poslanecké sněmovna mu nemá co ukládat. Toto byl úkol, který mělo dostat Ministerstvo kultury coby předkladatel.

Dobrá. Pan generální ředitel Českého rozhlasu se tedy nějak domluvil s privátními provozovateli a výsledek byla absurdita číslo tři. Na jednání výboru přednesl kompromisní návrh, to, co máme na stole, a bylo evidentní, že tento návrh vidí poprvé Rada Českého rozhlasu, že ho vidí poprvé předkladatel, zástupci ministerstva a koneckonců jsme ho viděli poprvé i my poslanci.

A došlo k absurditě číslo čtyři, kdy předseda volebního výboru dal o tomto návrhu hlasovat, ačkoliv ten návrh nikdo nepodal, neboť generální ředitel Českého rozhlasu, při vší úctě, nemůže podávat pozměňovací návrhy. Ty může podávat pouze poslanec.

Takže tato série absurdit provázela tento zákon a já se domnívám, že to, co z toho vyplývá, je strašlivě nebezpečné, to jest nečinnost ministra kultury, protože v závěru toho jednání na výboru padly i pozměňovací návrhy ze strany ředitele Rádia Impuls, rádia vlastněného panem Babišem, které kdyby byly bývaly přijaty, tak byly pro Český rozhlas likvidační.

Pan ministr Herman ohrozil nezávislost Českého rozhlasu svou nečinností!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. S přednostním právem se hlásí pan ministr, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Já se musím velmi razantně ohradit proti nepravdám, které tady pan poslanec, můj jmenovec, vyřkl. Není to poprvé, kdy zde mluví takovéto nepravdy, a je velmi smutné, že člen slovutného zákonodárného sboru takto - a teď řeknu to slovo - takto lže.

Řádný legislativní proces samozřejmě proběhl, naše ministerstvo se tím zabývalo, připravovalo tento návrh. Mohu tady jmenovat konkrétní osoby, které to dělaly, a volební výbor vše řádně projednal. Takže toto říkám jenom proto, abych se ohradil proti nepravdám, které zde před chvilkou zazněly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Komárek.

 

Poslanec Martin Komárek: Dámy a pánové, děkuji. Nechci zdržovat. Já jenom nechápu, proč pan poslanec Korte říká věci, které jsou evidentně nepravdivé. Všichni si je můžete najít v zápisu z volebního výboru. Je pořízen i zvukový záznam, který ho usvědčuje z nepravdy. Nebudu tak přísný jako pan ministr. Asi je to nějaký zmatek, který se panu poslanci Kortemu udál.

Takže prosím vás, já zmatený nejsem, vše proběhlo naprosto řádně, pozměňovací návrh podal pan poslanec Koníček, já jsem nebyl přítomen jen proto, že jsem sčítal volební lístky coby člen volební komise. Přišel jsem, žádné pozměňovací návrhy Impulsu nebo něčeho takového samozřejmě vůbec neexistují. A to, že pan ředitel Duhan nabídl osobně - nikoliv že já bych ho k tomu nutil - debatu dalším hráčům na trhu, je naopak podle mne velice chvályhodné a to, že se dohodli, já beru za velký úspěch této Sněmovny a to, že je to vyjádřeno v tomto pozměňovacím návrhu, je, myslím, příklad toho, jak bychom všichni politici a velcí hráči na trhu jednat měli.

Pane Korte prostřednictvím pana předsedajícího, je mi to líto a nechápu, proč mě osočujete z něčeho, co je zcela zřejmě nepravdivé a řekl bych, že je to nedůstojné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Pouze pro pořádek, mám zde faktické poznámky pana ministra Zaorálka, toho zde nikde nevidím, tak ho odmažu, pana poslance Kolovratníka a poté pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, nechci zdržovat, ale ani já nemohu nereagovat na slova pana poslance Korteho. Za prvé chci říci, finální podoba tohoto návrhu je z mého pohledu vyvážená a správná. Otevírá rozhlasu možnost pustit další již existující stanici na FM.

Za druhé jsem přesvědčen o tom, že úkolem nás, reprezentantů Sněmovny, je měřit stejně všem, to znamená jak veřejnoprávním médiím, tak těm soukromým v tomto případě, pokud by tedy nedošlo k nějakému politickému rozhodnutí, že chceme buď zrušit veřejnoprávní média, nebo naopak zrušit soukromá média. V této dohodě vnímám právě to, že bylo měřeno stejně všem.

Chci se zastat i ministra kultury, protože ta příprava nějaký proces a nějakou dobu měla a to Ministerstvo kultury u toho pochopitelně bylo. Jediné - a tam panu Kortemu dávám za pravdu a tam jsem i já pozdvihával obočí - byl ten moment, kdy onu dohodu, onen návrh, jsme se dozvěděli skutečně až ten den ráno a museli jsme prostě reagovat rychle v tu chvíli. Anebo nemuseli a mohli jsme rozhodnutí toho výboru odložit. Ale protože nakonec to bylo poměrně jednoduché, tak jsme se rozhodli souhlasit.

Já chci říci, nevidím v tom žádnou kontroverzi. Už jsem to říkal na několika fórech. Rozhlas bude nucen k digitalizaci, budeme tlačit na to, aby digitalizace rozhlasového vysílání byla odstartována. Toto mohu využít i jako pozvánku pro vás. Konference, kterou budu konferovat a uvádět já společně s Českým rozhlasem a volebním výborem, se bude konat 5. března v 10 hodin dopoledne v prostorách HAMU tady nedaleko od Sněmovny, a tam se tomuto tématu digitalizace začneme věnovat.

Ale prosím, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Korte, nepromítejte do této věcné debaty o rozšíření jedné stanice na FM své politické neshody nebo svoji osobní antipatii vůči panu ministru kultury. Myslím si, že je to zbytečné a rozhlas i ostatní stanice to zbytečně poškozuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je tedy řádně přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji, pane předsedající. K poslednímu řečníkovi - osobních antipatií jsem prost, nestojí mi to za to.

Dámy a pánové, pravda je soulad slov se skutečností. Lež je vědomé popírání pravdy. K tomu, zda v této věci jsem mluvil, či nemluvil pravdu, stačí poslechnout audiozáznam ze zmíněného jednání výboru. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji ještě jednu faktickou poznámku a to je pan poslanec Bendl. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP