(Jednání pokračovalo ve 14.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 14.10 hodin, přestávka, kterou jsme měli, vypršela. Jak je vidět, tak volební komise stihla všechno řádně spočítat. Já poprosím předsedu volební komise, aby nám oznámil výsledky. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Děkuji za trpělivost, skutečně jsme počítali, jak nejrychleji jsme uměli, a snad mohu předestřít, že pomalu chystáme realizaci elektronických voleb, kdy výsledky budeme znát během vteřiny ihned po ukončení, takže tato prodloužení časem zmizí.

 

Nyní ale k výsledkům.

 

105.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření
závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Co se týká volby předsedy vyšetřovací komise pro D47, tak konstatuji, že bohužel ani ve druhém kole druhé volby Sněmovna nebyla úspěšná, nezvolila předsedu této komise. Pro všechny volby platí to, že bylo 163 odevzdaných hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo 82 nutných pro zvolení. Jan Birke získal 74 hlasů, Stanislav Pfléger 66 hlasů. Do D47 tedy nebyl zvolen nikdo, volba tímto končí. Mohu předpokládat, že se k ní vrátíme na březnové schůzi a bude vyhlášena nová, třetí volba. Děkuji za upřesnění - bylo to 163 vydaných hlasovacích lístků.

 

106.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
 

Další volba se týkala Dozorčí rady Vinařského fondu, kde zbývalo zvolit jednoho člena. Opět tedy 163 vydaných hlasovacích lístků. Petr Adam získal 55 hlasů, Miloslav Janulík 68, takže bohužel ani tady jsme nebyli úspěšní a nebyl nikdo zvolen. I tato volba po druhém kole končí.

Co se týká oněch dvou stálých delegací, tak do diskutované Středoevropské iniciativy, tedy vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy, byl navržen po oné diskusi pouze pan poslanec Petr Fiala za poslanecký klub ODS. Získal 125...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane předsedo. Fond kinematografie už jste říkal? (Ještě ne.) Protože jste přeskočil bod, stálá delegace byla až po tomto bodu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrá, v tom případě se omlouvám. Jak jsem ty výsledky narychlo převzal, nemám je seřazeny ve správném pořadí. Takže teď se tedy vracím ke Státnímu fondu kinematografie.

 

107.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

V tomto případě byla Sněmovna relativně úspěšná. Mohu konstatovat, že jsme zvolili další čtyři členy tohoto fondu. Jsou to pánové a paní Lubor Dohnal, Zuzana Kopečková, Vladimír Soják a Petr Vítek.

Teď se omlouvám, trochu vás, kolegyně a kolegové, zdržím, ale musím pro stenozáznam ty výsledky přečíst, aby v zápise byly i počty hlasů. Takže ještě jednou, i u této volby jsme vydali 163 hlasovacích lístků, kvorum bylo 82 nutných pro zvolení. Petr Bilík získal 73 hlasů, Tereza Brdečková 67 hlasů, David Čeněk 5 hlasů, Lubor Dohnal 92 hlasů - byl tedy zvolen, Iva Hejlíčková 61 hlas, Zuzana Kopečková 92 hlasů - to je druhá zvolená, Zuzana Mistríková 5 hlasů, Richard Němec 5 hlasů, Karel Och 4 hlasy, Milica Pechánková 22 hlasů, Vladimír Soják 84 hlasy - další zvolení, Daniela Staňková 33 hlasů, Petr Vítek 84 hlasů - také zvolený, a Jiří Voráč 32 hlasů.

U této volby ještě doplním, že volební komise okamžitě provedla losování délek funkčních období jednotlivých členů této Rady a výsledky losování se zápisem volební komise jsou následující: na funkční období od 5. dubna na jeden rok je vylosován Lubor Dohnal a Vladimír Soják, funkční období dva roky od 5. dubna 2015 obdrželi členové Jiří Kubíček, Zuzana Kopečková a Petr Vítek a konečně tříleté funkční období má vylosováno zbylý člen Přemysl Martinek.

U této volby tedy konstatuji, že v tuto chvíli volba končí. Státní fond kinematografie nemá ještě obsazena tři místa a bude tedy v rukou pana ministra kultury, jak se na Sněmovnu obrátí v příštích týdnech.

 

A nyní ony dvě stálé delegace.

 

144.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Jediný kandidát Petr Fiala obdržel 125 hlasů a byl tedy zvolen vedoucím této delegace. Přesto jsem nucen konstatovat, že zatím tedy ještě není členem delegace a v komisi se k tomuto bodu budeme muset vrátit.

 

Poslední volba dnešního odpoledne je

 

145.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Nutného kvora 82 hlasů nedosáhl nikdo, nikdo tedy nebyl zvolen. Pro stenozáznam - Stanislav Grospič 81 hlas, tam to bylo skutečně o jeden hlas, Jaroslav Lobkowicz 45 hlasů a Milan Šarapatka 18 hlasů. Podotýkám, že zde se nacházíme za prvním kolem té volby, takže dva jmenovaní postupují do kola druhého a ti dva jmenovaní finalisté, kteří se utkají na březnové schůzi o tuto pozici, budou Stanislav Grospič a Jaroslav Lobkowicz. Tedy dvojnásobek počtu neobsazených míst.

Tím končím své vystoupení. Děkuji vám za pozornost, přeji krásné páteční odpoledne a krásný víkend.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane předsedo. Tím jsme vyčerpali všechny body 25. schůze Poslanecké sněmovny a já vám, vážené kolegyně a kolegové, přeji pěkný zbytek dnešního dne a šťastnou cestu domů. Mějte se pěkně a končím 25. schůzi.

 

(Schůze skončila ve 14.16 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP