Stenografický zápis 25. schůze, 12. února 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


117. Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Herbert Pavera
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Velebný


146. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 /sněmovní dokument 1965/

Poslanec Václav Votava


111. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 1676/

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973 /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Rais


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014 /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Miloslava Vostrá


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 217/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec René Číp
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr kultury ČR Daniel Herman


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 2. května 2014 /sněmovní tisk 228/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Petr Gazdík


78. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby, 1978 /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Tomio Okamura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Tomio Okamura
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura


108. Informace vlády o bezpečnostní situaci a imigrační politice

Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Miroslava Němcová
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Huml
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Ženíšek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Junek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Novotný
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


140. Ústní interpelace

Poslanec René Číp
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Marta Semelová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Marta Semelová
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Stanislav Mackovík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Stanislav Mackovík
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Daniel Korte
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Igor Nykl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Igor Nykl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Nina Nováková
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Nina Nováková
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslankyně Marie Pěnčíková
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Radka Maxová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Radka Maxová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Ivan Adamec
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Adamec
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Alena Nohavová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslankyně Alena Nohavová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Jan Zahradník
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jan Zahradník
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Leoš Heger
Poslanec René Číp
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Farský
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jan Farský
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec René Číp
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec René Číp
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Zahradník
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslankyně Jana Hnyková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Marta Semelová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Marta Semelová
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Věra Kovářová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Černochová
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze přerušena v 17.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP