(Schůze pokračovala v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné dobré ráno a zahajuji další den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. První náhradní kartu má pan premiér Bohuslav Sobotka s číslem 1. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan předseda Jan Hamáček z rodinných důvodů, paní poslankyně Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, Jaroslav Borka z osobních důvodů, Milan Brázdil od 11 hodin ze zdravotních důvodů, pan poslanec Matěj Fichtner od 10.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Radim Holeček z osobních důvodů, pan poslanec Miloslav Janulík z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Jaroslava Jermanová ze zdravotních důvodů, pan poslanec David Kádner ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Novotný ze zdravotních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Tureček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z důvodu zahraniční cesty.

Dále se omlouvají tito členové vlády: pan poslanec Andrej Babiš z pracovních důvodů, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Svatopluk Němeček ze zdravotních důvodů, pan ministr Martin Stropnický z rodinných důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně Helena Válková ze zdravotních důvodů.

Pan ministr vnitra má náhradní kartu číslo 10.

Na dnešní jednání máme pevně zařazené body z bloku třetích čtení, to je body 98, 100 a 101. Poté bychom pokračovali dalšími pevně zařazenými body, což jsou body 60, 61, 62, 63. Připomínám, že ve 12.45 hodin jsou pevně zařazené volební body 105, 106, 107, 144 a 145.

Eviduji přihlášku k programu schůze pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD Romana Sklenáka a poté pana poslance Tejce. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já bych rád navrhl změnu pořadu schůze. Vzhledem k tomu, že jsme včera nedokončili první čtení bodu 79, což je asociační dohoda s Ukrajinou, tak bych si dovolil tento bod, tedy bod 79, navrhnout zařadit dnes po pevně zařazeném bodu číslo 63.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Dále řádně přihlášený pan poslanec Jeroným Tejc, po něm pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych požádal o pevné zařazení dvou bodů. V obou případech se jedná o druhé čtení. Pokud mám správné informace, tak to jsou jediné zákony, které jsme nestihli na této schůzi projednat ve druhém čtení. Myslím si, že si to oba zaslouží.

Jako první bod po pevně zařazených bodech bych si dovolil navrhnout bod 19. Je to sněmovní tisk 219 a týká se to návrhu poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce a dalších, který se týká poplatků za odpad. Myslím si, že to je rozumný návrh, který tím, jak je rozumný, bude možné projednat velmi rychle.

Druhý návrh poté, kdy bychom projednali bod číslo 19, by byl bod číslo 18, návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce a dalších, který se týká církevních restitucí, je to sněmovní tisk 144. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, prosím, protože stejný návrh podal pan poslanec Sklenák - jako první bod po pevně zařazených bodech - může to být po panu poslanci Sklenákovi v případě, že jeho návrh bude přijat?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ano, je to samozřejmě tak, že bychom je zařadili až do bod, který navrhoval pan poslanec Sklenák.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Grebeníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud je skutečností, že dnešním dnem právě probíhající schůze Poslanecké sněmovny končí, dovoluji si upozornit na neprojednaný tisk číslo 349. Ano, jde o zprávu o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2013 do října 2014. Tuto zprávu by bylo vhodné projednat přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, osmi členům kontrolní rady Grantové agentury skončí čtyřleté funkční období v březnu letošního roku a je nutné vyhlásit volby nových členů. Za druhé, přílohou k uvedené zprávě je i návrh výše odměn za celoroční práci, který bychom měli rovněž posoudit.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom tuto zprávu projednali jako první bod našeho jednání, a předesílám, že odhaduji dobu projednávání tohoto dokumentu zhruba na šest minut. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grebeníčkovi. Pokud se již nikdo nehlásí k programu schůze, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka, který navrhuje, aby bod číslo 79 byl dnes pevně zařazen po bodu číslo 63.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 111, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Tejc navrhuje, aby dnes po pevně zařazených bodech, tedy po bodu pana poslance Sklenáka, byl bod číslo 19, tisk číslo 219, a bod číslo 18, tisk číslo 144.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno je 157 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Dále pan poslanec Grebeníček navrhuje, aby tisk číslo 349, zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, byl zařazen jako první bod dnešního jednání.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s programem schůze. Vzhledem k tomu, že nebyl přijat návrh pana poslance Grebeníčka, tak první bod, který budeme projednávat, je

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 288/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP