(Jednání pokračovalo ve 13.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Než se vrátíme k jednotlivým bodům, tak já přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Dnes od 14 hodin se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Markéta Wernerová, dnes od 13 hodin se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Vozdecký. A to jsou všechny omluvenky. Ještě zazvoním na gong, aby ti, kteří odvolili, se vrátili zpátky do sálu.

A já se vracím zpátky k bodu 100, který jsme vlastně opustili neukončený před volebními body s tím, že pan poslanec Schwarz vznesl námitku. Mám zde s přednostním právem pana předsedu... (Předsedající se domlouvá s poslancem Schwarzem a poslancem Stanjurou o pořadí.) Hlásil jste se první, máte pravdu. Pojďte, pane předsedo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, ono už to tady v minulosti proběhlo. Já jsem konzultoval ty věci s kolegy, tak bych se rád k tomu trošičku vyjádřil. Víte, proběhlo hlasování o pozměňovacím návrhu. Jeho výsledek jste viděli. Já jsem okamžitě po hlasování dostal informaci od kolegy místopředsedy, abych šel zkontrolovat hlasování, tak jsem šel. Paní mi to dala, vrátil jsem se a hlasování jsem zpochybnil. Vzbudilo to velké emoce, že jsem nebyl bezprostředně, protože mezitím se schválil zákon. Přestože jsem tady kolem toho pultíku, je to tady vidět. Hlasoval jsem ne, na sjetině mám ano, tady jsem nahlásil, že jdu zkontrolovat hlasování. Přesto to vzbudilo nevoli. Já tomu rozumím, nebudu říkat, čí to byl pozměňovací návrh, jak prošel. Jenom tady teď před vámi chci říci, že do stenozáznamu - protože jsme se tak i domluvili, já si myslím, že to je takhle možné - do stenozáznamu bych poprosil, upravte mi mé hlasování, hlasoval jsem proti. A tím tedy hlasování nezpochybňuji. Takže prosím upravte ve stenozáznamu. Jenom by mě pak zajímalo, jako perličku, když se upraví ve stenozáznamu mé hlasování, tak ten výsledek hlasování ovlivní ten ne zákon, ale výsledek hlasování nebude odpovídat přijetí pozměňovacího návrhu. Tak to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji panu kolegovi za ten přístup. Jenom pro nás pro všechny. Já myslím, že je naprosto legitimní v okamžiku, kdy někdo řekne kontrola hlasování, tak v tom okamžiku předsedající čeká, než ta kontrola hlasování doběhne. A to může trvat dvě, tři, pět, deset minut, v tom není žádný problém.

Já jenom, pane místopředsedo, vy jste začal dneska teď po té přestávce tím, že ten bod nebyl ukončen. Když se podíváte do stenozáznamu, vy jste ho ukončil. Ale díky vstřícnému přístupu pana poslance Schwarze se nemusíme dohadovat. Ale nemůžeme to tak dělat. Pro příště pro všechny: kontrola hlasování je zcela běžná, je to třeba jenom říct a předsedající nesmí pokračovat, než skončí kontrola hlasování. Tím se vyhneme vzájemnému obviňování a zbytečné nervozitě. Ale děkuji za ten přístup.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Ještě kolega Schwarz se hlásí.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já tomu rozumím, ještě jednou, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pro nás je to ponaučení, aspoň pro mě, takové, že opravdu když půjdeme zkontrolovat hlasování, tak budu to brát, jako že zastavuji vlak. Prostě tady se postavím, zařvu a je mi líto, jak dlouho úřednice mi bude dávat protokoly. Tak jsem to pochopil. (Hlasy z pléna: Ano.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vám děkuji. Děkuji všem zúčastněným za vstřícný přístup a v tom případě to vypadá, že nic nebrání tomu, abychom mohli pokračovat dalším jednáním. A já tedy otvírám bod

 

101.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 266/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr kultury Daniel Herman a zpravodaj volebního výboru pan poslanec Stanislav Berkovec. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 266/3. Jenom pro pořádek, někdo si zapomněl hlasovací kartu - pan poslanec Babiš. Děkuji.

Požádám tedy pana ministra a pana zpravodaje, aby zaujali místo u stolku zpravodajů, a otevírám rozpravu, do které eviduji přihlášku pana ministra kultury Daniela Hermana.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hlavním účelem navrhované právní úpravy je vytvořit změnou zákona o Českém rozhlasu podmínky pro rozšíření možností příjmu stanice mluveného slova Českého rozhlasu, Českého rozhlasu Plus, a to v pásmu velmi krátkých vln. Jedná se o stanici, kterou Český rozhlas již v omezeném rozsahu vysílá a která posluchačům kromě zpravodajství přináší rovněž publicistiku a vzdělávací pořady, zejména v oblasti vědy, techniky a historie. Všechny náklady související s rozšířením možnosti vysílat stanici Český rozhlas Plus na velmi krátkých vlnách budou hrazeny z vlastních prostředků Českého rozhlasu.

Návrh obsahuje rovněž dílčí změnu zákona číslo 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, kterou se napravují legislativně technické nedostatky, mění se termín předkládání výroční zprávy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Poslanecké sněmovně a pro stanici Český rozhlas plus se zakotvuje zákaz zařazování reklamy a teleshoppingu. Tolik pouze pro připomenutí, co je předmětem předloženého návrhu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi poděkovat za spolupráci během projednávání a požádat o podporu předloženého návrhu, který je z hlediska předkladatele poměrně významný.

Rád bych ještě využil této příležitosti a vyjádřil se k návrhu doprovodného usnesení. Předloženým návrhem na změnu zákona o Českém rozhlasu nekončí legislativní práce na tomto zákoně. Ministerstvo kultury plánuje předložení další novely, tentokrát zákona o Českém rozhlasu a České televizi. Konkrétně půjde o to, aby se garantoval provozovatelům veřejné služby prostor na jejich rozvoj a současně se stanovily mantinely, aby nedocházelo k rušení hospodářské soutěže a nepřípustnému využívání veřejných prostředků. Cílem by mělo být přispět k transparentnímu, účinnému a odpovědnému plnění veřejné služby.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Korte. Máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP