Sněmovní tisk 298
Novela z. o právu na informace o životním prostředí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 298/0 dne 3. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 787/14, PID KORN9GRBDL3U.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Miloš Babiš a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 459).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 298/3, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 14:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 644).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2015.
  Zákon Senátem schválen 18. 3. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 83/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1878Jan Zahradník07339-09371.odt (40 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 20. 1. 2015 v 14:50:59


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Informovanost

Deskriptory EUROVOCu: ekologie, environmentální politika, geografický informační systém, právo na informace, přibližování legislativy, přírodní zdroje, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)