(10.20 hodin)
(pokračuje Mihola)

Velmi se tady také diskutovalo o těch přípravných třídách. I tam dochází k určitým úpravám a kompromisům. Diskutovaly se také otázky domácího neboli individuálního vzdělávání. Já bych chtěl deklarovat jasně, že KDU-ČSL individuální vzdělávání podporuje dlouhodobě, ale vnímáme, že vládní koalice není schopná v tuto chvíli domácí vzdělávání společně podpořit. Vnímáme také, že se jedná o vládní návrh, a proto jsme přistoupili společně s dalšími koaličními partnery ke kompromisu, a to takovému, že bude řešena okamžitě v návaznosti na školský zákon novela, která se bude zabývat domácím vzděláváním, kdy nám slíbil podporu pan ministr školství, co se týká legislativních úprav.

Já tady otevřeně před všemi říkám, že pro mě to není vůbec jednoduché, já jsem chtěl, aby to bylo implementováno nyní, protože v tom žádný problém nevidím. Ale záleží mi na tom, aby to prošlo. Ne abychom se prostě tady rozhádali a neprošlo nakonec nic. Protože gros toho školského zákona je to, co jsem říkal na začátku, to znamená v těch žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. To je zřejmé každému, kdo to pořádně pročetl nebo alespoň prolistoval. Já sám se k tomu velmi hlásím, k té novele, a uvítám, když se přihlásí další kolegové, podobně jako jsme řešili lesní mateřské školky. Věřím, že se potom napříč Sněmovnou ta podpora jednoznačně získá.

Chtěl bych jasně také říct, že se nemění v tuto chvíli pro to domácí vzdělávání nic oproti tomu minulému, že se nezhoršuje situace. Probíhá dál testování, naopak se rozšiřuje počet škol, a že budeme směřovat k tomu, aby to tedy se posunulo dál. Čili nejedná se o návrat, o návrat zpátky. A prosím, aby takto i kolegové z opozičních stran, kteří tady k této záležitosti se hlásí... (Ojedinělý smích z pravé části jednací síně a bouchání do lavice.)

No, tak tím to určitě vyřešíte, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Prosím ctěné poslance, aby nebouchali do lavic. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Mihola: Jestli ctění kolegové, tedy z opozice, mají skutečně pocit, že tady je dostatečná většina na přijetí tady této změny v novele školského zákona, tak ať to řeknou. Já si myslím, že tomu tak není. Udělat pouze gesto mně nestačí. Já chci tu situaci řešit. V tomto smyslu vnímám jako velmi vážný tady ten příslib pana ministra školství. Já doufám, že to i on sám zdůrazní, že jsme o té věci seriózně diskutovali. A doufám, že už jsem ve vícero věcech předvedl, že tu věc rozhodně nepustím ze zřetele a budu se jí dál zabývat.

Chtěl bych na závěr říct, že jsem i na té koaliční radě, improvizované, krátké, teď před sněmovnou, říkal jako dost vážný argument stanovisko děkana pedagogické fakulty, se kterým diskutuji tyto záležitosti a který podporuje tady toto individuální čili domácí vzdělávání. Čili já trvám na tom, že to je cesta, funguje to v jiných zemích a je potřeba, abychom opravdu individuální vzdělávání tou novelou prosadili, a to v nejrychlejším možném termínu. Zároveň bych nechtěl, aby tak vážná věc po tolikahodinových diskusích, jako je školský zákon se všemi těmi dalšími body, byla ohrožena v tom přijetí, a vnímám, že je to vládní zákon.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Miholovi. Jeho projev vyvolal smršť faktických poznámek. Teď jich tady mám sedm: s první faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Langšádlová, po ní paní poslankyně Nováková, pan poslanec Rais, paní poslankyně Putnová, pan poslanec Stanjura, pan poslanec Fiala. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, dámy a pánové, já musím říct, že míru pokrytectví, které tady v posledních týdnech předvádí klub KDU-ČSL, na to opravdu nemám slov a nemám na to asi ty správné pojmy. Protože, milí kolegové, odpusťte, ale včera jste hlasovali, část z vás nepodpořila přijetí syrských křesťanů. Před několika týdny po měsíčních jednáních i díky vám - i díky vám - prošel špatný zákon o dětských skupinách, který ohrožuje existenci toho, co občanská společnost nám tady vytvořila. A dneska jdete úplně tím samým směrem. Vy zkrátka jdete proti suverenitě rodiny, vy jdete proti tomu, co ti rodiče sami vkládají do svých dětí a chtějí pro to mít stabilní prostor. Ta cesta, kterou jdete, je cestou do pekel! (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Langšádlové. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Nováková, po ní pan poslanec Rais.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, to, co jsme tady slyšeli, bych chtěla posoudit z několika úhlů.

Ten první úhel je: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento pozměňovací návrh schválil. Pan předpředřečník je místopředsedou tohoto výboru. Znamená to opětovně, že výbory vůbec nemusí pracovat, protože my vůbec jejich rozhodnutí a usnesení nebereme ani v potaz.

Za druhé: jestliže pan ministr slibuje, že se tím budeme dále zabývat, my, dámy a pánové, dobře víme, že tady existují návrhy, které nejenže nepodpoří individuální vzdělávání na druhém stupni, ale které chtějí zrušit individuální vzdělávání i na prvním stupni! A to, pokud jste si četli pozměňovací návrhy, víte. Je to tedy individuální vzdělávání. To, že kvůli tomu my nemůžeme podpořit celou novelu, není naše chyba, je to chyba těch, kteří vytvořili dobrou novelu a nechají ji pohřbít kvůli tomu, že v podstatě - pro mě, dámy a pánové, levice není sprosté slovo, ale je pro mě nebezpečné levičáctví, které usiluje o to, aby náš stát kontroloval rodiny, děti a naprosto všechno, celý náš život. A toto k tomuto spěje. Ta cesta se neotvírá k vylepšení, otvírá se cesta ke zhoršení! A to by si pan ministr měl teď uvědomit, zda opravdu je levičácký, v tom negativním slova smyslu, ministr.

Děkuji. (Malý potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Další s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Rais. Pardon, Karel Rais. Omlouvám se. (Smích a potlesk v jednací síni.)

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Takže příště to bude třeba Alois Jirásek.

Tak já bych se chtěl připojit k tomu, co tady říkal pan kolega Mihola. Jsem samozřejmě liberálně smýšlející člověk a domnívám se, že je domácí vzdělávání potřeba. Na druhou stranu je tady skutečnost, že 90 miliard korun nebo 92 miliard korun podmiňuje Evropská unie schválením tohoto zákona. Jakési řešení, jakousi cestu, osobně jsem tady rok, tak věřím tomu, když ministr něco řekne, tak tomu věřím, možná jsem naivní, tak prostě tu cestu vidím v tom, že uděláme novelu, která tady tuto část bude řešit. Toto je můj názor na tento problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Raisovi. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Připraví se pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Před 240 lety Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku a v té době to byl velký pokrok. Ale už i tehdy bylo možné vzdělávat děti doma a do školy chodily na přezkoušení. Vlastně ten model, který chceme dnes. V 21. století bránit se tomuto způsobu je skutečně tmářství. Pokud jde o připravovanou novelu, protože se ukazuje, že celkově je v řadách z vás koaličních i opozičních poslanců prostor pro jednání o novele, která by umožňovala individuální vzdělávání na druhém stupni, mám tedy pro vás legislativně čistý návrh. Vraťme tento zákon do druhého čtení, pan ministr může připravit tu novelu, kterou nám slibuje, a potom bezproblémově budeme jednat dál. Berte prosím tento návrh jako procedurální. (Slabý potlesk z pravé části jednací síně.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP