(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Doba pro poradu klubu TOP 09 uplynula. S přednostním právem se hlásí pan předseda Miroslav Kalousek. Pane předsedo, vám během chviličky, až se kolegové a kolegyně usadí do lavic, dám slovo, abyste mohl v klidu přednést své stanovisko z porady vašeho klubu. Ještě malý moment. Prosím sněmovnu o klid, abychom mohli pokračovat....

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, není pochyb o tom, že tu při zápise ze školského výboru došlo k podvodnému jednání. Jsme přesvědčeni, že tato věc musí být velmi podrobně vyšetřena a že mandátový a imunitní výbor, popř. Sněmovna, z toho musí udělat odpovídající závěr.

Nicméně vzhledem k tomu, že ani jedno z podvržených usnesení se netýká jakéhokoli pozměňovacího návrhu k školskému zákonu, tak jsme se rozhodli neblokovat obstrukcemi projednání tohoto zákona, nechť je o něm hlasováno. Koneckonců panu ministru Chládkovi je namístě poděkovat, že byl předložen zcela profesionálně. Pro nás je v tomto pojetí nepřijatelný, nebudeme pro něj hlasovat, prostě pan ministr si stojí za svým, my si také stojíme za svým. Problém vidíme spíše u těch, kteří si neumějí stát za svým, a zásadní problém vidíme v těch, kteří neváhají falšovat dokumenty orgánu Poslanecké sněmovny. Takže ještě jednou se obracíme na předsedkyni mandátového a imunitního výboru s podnětem, aby tato záležitost byla velmi rychle důsledně prošetřena a aby Sněmovna byla informována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09. To bylo poslední vystoupení z přihlášených. Nikoho dalšího nevidím, rozpravu končím.

Za těchto okolností žádám zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, ale nejdříve asi závěrečná slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, ještě dovolte, abych shrnul celou komplexní novelu školského zákona, protože ji považuji za klíčovou, a vzhledem k tomu, že debata byla pouze o některých bodech, tak poprosím jen o strpení, abych vám připomněl, že ta novela obsahuje 16 klíčových bodů. Myslím si, že takový nejdůležitější je § 16, který významným způsobem ovlivňuje zařazování žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu, a klíčové je to také z toho důvodu, a tady bych poprosil jak poslance z levicového, tak i z pravicového spektra i ze středu, aby věnovali pozornost této informaci.

My máme informaci, že pokud by školský zákon zůstal v té staré podobě, to znamená ten, který je teď platný, který my měníme, tak by Evropská komise s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou nepovolila finanční prostředky v novém plánovacím období pro celé školství. To by se týkalo operačního programu OP VVV, to je 80 miliard, a IROP 12 miliard, takže týkalo by se to 92 miliard. Proto jsem velmi rád, že ten sporný bod, který není součástí této novely, ale někteří chtějí dát prostor domácímu vzdělávání na druhém stupni, tak není a nebude součástí této novely.

Další body, které tu jsou, tak je to především zpřístupnění přípravných tříd základních škol dětem i bez sociálního znevýhodnění. Určitě ředitelé škol uvítají, že jim již neomezujeme jejich smlouvy na dobu určitou, ale že mají možnost je mít na dobu neurčitou. Dále jsme se bavili i o jednotných zadáních závěrečných učňovských zkoušek a je tam celá řada zajímavých bodů, jako je např. zavedení státních zkoušek grafických disciplín.

Musím potvrdit, že na tomto zákonu pracovala celá skupina odborníků. Jsem rád, že drtivá většina těchto bodů je vnímána pozitivně napříč politickým spektrem. Ano, na některých bodech jsme spolupracovali i s opozicí, některé body jsou tam vtělené námi. Chtěl bych všem, kteří se podíleli i na odborné debatě, poděkovat, protože je to zákon nesmírně klíčový.

Co se týká domácího vzdělávání, tak jak jsem řekl ve středu, nabízíme těm poslancům, kteří chtějí připravit tento poslanecký návrh, že jim vytvoříme veškeré odborné zázemí k tomu, aby byl kvalitně zpracován tento návrh. Já osobně jsem své již k tomu řekl. Dnes je povoleno domácí vzdělávání až do konce páté třídy, to znamená na prvním stupni. My s ním mimochodem počítáme i pro přípravný rok předškolního vzdělávání. Není pravdou, že by na druhém stupni děti možnost neměly. My jsme rozšířili to ověřování o trojnásobek škol, takže všechny děti, které byly v prvním stupni, v tom pokračovat tu možnost mají. Kdyby byl jakýkoli případ např. vrcholových sportovců, tělesně postižených dětí, které nemohou navštěvovat hlavní vzdělávací proud, i tady současný systém, a i pan poslanec Fiala to ví, může na to reagovat, může dát individuální plán, takže i tyto děti v tomto systému mají možnost takto individuálně se vzdělávat.

Toliko asi závěrem a chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu této novely.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru školství Marcelu Chládkovi za závěrečné slovo a žádám zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, před hlasováním se k nim vyjádřila. Ale předtím samozřejmě ještě budeme hlasovat návrh, který tu padl v rozpravě ve třetím čtení.

Pan předseda klubu KDU-ČSL Mihola s přednostním právem ještě před paní zpravodajkou. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já si dovoluji požádat o desetiminutovou přestávku na poradu klubu KDU-ČSL. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Logické před hlasováním o vážném zákonu. V 11.36 hodin, jestli vám to stačí, pane předsedo. Vyhlašuji přestávku na poradu klubu KDU-ČSL.

 

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP