(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 189, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 168, proti žádný, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: A20, týká se souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících, který se musí vsunout nyní do zákona v důsledku odhlasovaných změn. Ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko. Kladné? (Ano.) A pan ministr? (Ano.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 190, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 170, proti žádný, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vypořádali jsme se se všemi body A1až- A20, které se týkaly usnesení, které bylo přijato ve školském výboru. Nevím, jestli se teď bude hlasovat o áčku jako o celku, ale myslím si, že asi ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ne, budeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Čili pokračujeme dál. V této souvislosti pan poslanec Kořenek navrhl ještě hlasovat pozměňovací návrhy C3, C4. V důsledku přijetí všech předcházejících usnesení jsou nehlasovatelné.

Nyní přicházíme opět k jednotnému usnesení výboru, který měl na starost tento zákon. Je to usnesení výboru pro sociální politiku, v němž jsou v současné chvíli nehlasovatelné již body B1, B5 a B7, které jsou součástí áčka, a můžeme tedy samostatně hlasovat o bodu B2, což je technický malý pozměňovací návrh paní poslankyně Chalánkové a stanovisko je ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 191, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 169, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: B3 je návrh paní poslankyně Berdychové, kde se jedná o vypuštění odstavce z § 16 odst. 5. Stanovisko ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ano.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 192, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 170, proti 2, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Potom jsou body B4 a B6, které jsou návrh paní poslankyně Peckové, který říká, že je potřeba rozšířit školy, kde se může dodělat základní vzdělání. Stanovisko ano.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ano.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 193, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 171, proti nikdo, návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pokračujeme dál. Nehlasovatelné v této chvíli jsou body F1, F3, jsou to návrhy k § 16 paní poslankyně Berdychové, které už jsou součástí odsouhlaseného bodu A.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dále potom se budeme věnovat bodu L paní poslankyně Nohavové, který je nehlasovatelný, neboť je součástí bodu A.

Nehlasovatelný je také bod O pana poslance Snopka, který navrhuje vypuštění celého § 16, ale to už bylo vlastně odsouhlaseno bodem A.

Dál bod P je nehlasovatelný, to je můj návrh, který je součástí hlasovaného A.

Teď jsou nehlasovatelné body D paní poslankyně Peckové, které už byly odhlasovány, paní poslankyně Berdychová byla odhlasována § 16a odst. 5, to samé R pan poslanec Svoboda, vypuštění § 16 odst. 5, vše je součástí B.

Nyní přistoupíme k hlasování o jednotlivých poslaneckých pozměňovacích návrzích. První budeme hlasovat o bodu E, který podal pan poslanec Fiedler, kdy má být ředitel školy zprostředkovatelem smlouvy mezi studentem a zaměstnavatelem. Stanovisko ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ne.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 194, přítomných poslankyň a poslanců je 174, pro návrh 116, proti 38. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod G, to je pozměňovací návrh paní poslankyně Novákové, týká se povinného vyhlášení kritérií pro hodnocení činnosti ze strany všech zřizovatelů škol. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Ne, negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 195, přítomných poslankyň a poslanců je 176, pro návrh 70, proti 87, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod H, návrh paní poslankyně Semelové, který obsahuje, že se nemohou zřizovat přípravné třídy při církevních školách. Stanovisko negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? (Hlasy.) Není otevřena rozprava, tzn. pouze námitka proti postupu při hlasování.

Bylo to hlasování s pořadovým číslem 196, přítomných poslankyň a poslanců 175, pro návrh 30, proti 137, konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod I.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ještě vás poprosím, paní zpravodajko, o chvíli strpení. Chcete nahlásit do stenozáznamu hlasování? (Poznámka ze sálu: Spletl se.) Tak to pojďte říct na mikrofon do stenozáznamu.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den, chtěl bych nahlásit svoji chybu. Přechytil jsem se u tlačítka. Hlasoval jsem záporně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: U kterého bodu, pane poslanče? Protože jsme měli mnoho hlasování.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Teď poslední bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: U posledního bodu, dobře. (Hluk v sále.) Poprosím vás opět o ztišení, budeme pokračovat v hlasování. Paní zpravodajko, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další bod I, pozměňovací návrh - chtěli jste, abych četla zdůvodnění, tak si ho taky poslechněte. (Smích v sále, potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pokračujte, paní zpravodajko. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Bod I, ponechání kompetence školské rady navrhovat odvolané ředitele školy i bez udání důvodu, zrušení zákazu žebříčku škol z výsledků programů zjišťování výsledků vzdělávání. Je to návrh paní poslankyně Putnové, stanovisko ne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 197, přítomných a přihlášených poslankyň a poslanců je 174, pro návrh 77, proti návrhu 73, návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP