(Jednání pokračovalo v 10.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vzhledem k tomu, že uplynula pauza na poradu poslaneckého klubu sociální demokracie a během ní se nám rozmnožily omluvy, tak pan poslanec Marek Černoch se omlouvá dnes z jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů, pan poslanec Vojtěch Adam se omlouvá od 13 hodin ze zdravotních důvodů a pan poslanec Josef Nekl se omlouvá od 9.45 ze zdravotních důvodů.

Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 288. Nacházíme se ve třetím čtení a byli jsme přerušeni v rozpravě, do které další přihlášený je pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Předtím však poprosím ctěné pány poslance a paní poslankyně o klid.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych jenom něco připojit k zákonu, o kterém hovoříme. Po projednání všech těch bodů pro nás jako občanské demokraty otázka vypuštění odstavce 5 v § 16 je otázkou zásadní. Poslední zkušenosti, co máme z této oblasti, skutečně ukazují, že to je paragraf, který umožní vrátit rozhodování o zařazení dětí zpátky do doby minulé, se kterou zásadně nesouhlasíme, a proto vypuštění tohoto paragrafu vnímáme jako věc zásadní a v tomto duchu, podle tohoto paragrafu také bude ODS hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Zlatuška. Pane poslanče, prosím, ještě setrvejte. Já znovu poprosím o klid v Poslanecké sněmovně. Pokud tady nebude klid, přeruším jednání Sněmovny a začnu jmenovat jednotlivé hříšníky. (Stále hluk v sále.) Omlouvám se, není tady pořád klid. Znovu prosím o klid. Zejména předsedové poslaneckých klubů by měli jít příkladem. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem připravenou delší filipiku ještě na podporu těch odborných argumentů kolem registru, ale jsem velmi rád, že se na koaliční schůzce našel kompromis. U své filipiky odkazuji na dnešní komentář, který mám v Právu a který to uceleně vysvětluje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s přednostním právem je přihlášena... Pardon, paní zpravodajka, po ní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan ministr a pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré dopoledne. Já než začne hlasování a seznámím vás s procedurou, tak bych ráda načetla jednu legislativně technickou záležitost, a to v § 12 má být správně odkaz na § 183 odst. 8, nikoli 7. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS, po něm pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Původně jsem očekával, že po vystoupení pana poslance Zlatušky bude svolán školský výbor, ale nebude. (Potlesk v lavicích ODS.)

Nicméně já se musím vrátit k tomu, řekl bych, pro tento týden velmi zajímavému jednání školského výboru u klavíru. Nechci hodnotit, kdo ho svolal, jak se kdo zachoval, jak kdo hlasoval, ale mí kolegové, kteří jsou členy školského výboru, si přečetli zápis a usnesení a to prostě neodpovídá tomu, co tam proběhlo. A není možné, proto, že se nějaký klub rozhodne, že bude postupovat jinak, a to já plně respektuji, neuvést do zápisu a do usnesení to, co tam proběhlo. Takže žádám vedení Sněmovny, aby zjednalo pořádek a aby usnesení a zápis z té schůze u klavíru odpovídaly tomu, co se tam skutečně stalo, a ne že protože se sešel jeden poslanecký klub, tak najednou v zápise a usnesení chybí rozhodnutí, která se tam provedla. To prostě není možné takhle upravovat a já žádám a trvám na tom, aby to v tom zápise a usnesení bylo. Děkuji. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Za vedení Sněmovny mohu slíbit, že usnesení u klavíru prověříme.

Nyní s přednostním právem pan ministr, poté pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL, poté pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji. Já jenom v krátkosti zareaguji na odkaz pana poslance Zlatušky na dnešní Právo. Až si to Právo přečtete, tak vás poprosím, abyste si taky přečetli tu třicetistránkovou finanční analýzu registru. Není pravda, že bude stát 100 mil. korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého... Pardon, s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Jenom fakticky, že to, co řekl pan ministr není pravda. Já bych pro změnu doporučoval přečíst si vypořádání připomínek. Ministerstvo financí mělo v připomínkovém řízení v rámci ekonomických efektů zavedení registru pedagogických pracovníků: Jsou poměrně detailně řešeny dopady na MŠMT, nikoli však efekty na školy a zdroje na jejich úhradu, náklady na školení apod. V důvodové zprávě by měly být komentovány vznikající náklady, certifikáty, úprava softwaru - tato připomínka je zásadní. Ministerstvo školství sice napsalo - akceptováno, bude doplněno do důvodové zprávy. Není to tam. Spočítejte si hodinovou mzdu těch školení a vyjde vám to, co mám v tom Právu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu KSČM... Pardon, KDU-ČSL, omlouvám se. (Pobavení v sále.) Prosím, pane předsedo. (V sále je rušno.)

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové, tak jsem byl teď lehce zmaten panem předsedajícím, ale myslím, že už je snad všechno v pořádku.

Já bych se chtěl krátce vyjádřit k tomu, co nás čeká v příštích chvílích, ke školskému zákonu. Ono toho bylo řečeno už tady mnoho.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane předsedo. Prosím pány, aby se tam přestali srocovat. V ukrajinském parlamentu se nedávno porvali, doufám, že to sem nepřejde. Děkuji.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jiří Mihola: A právě proto, že k tomu bylo řečeno mnoho, svědčí to o tom, že je to věc důležitá a také záležitost, kterou i občané pozorně sledují. Je to vládní návrh, to je pro nás dost důležitou skutečností. Hledání kompromisu nebo toho řešení, které je přijatelné pro všechny koaliční strany, není vůbec jednoduché. Proto jsme se tím zabývali i nyní. Já bych chtěl říct, že považuji za gros celé této novely školského zákona záležitosti, které se týkají žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto ohledu vítám, že tam byl vypuštěn sporný odstavec v § 16a, nebo že je to takto připraveno, a chceme podpořit to vypuštění odstavce 5 v § 16a. Podle koaliční dohody by měl být také vypuštěn registr pedagogických pracovníků, což si myslím, že je zájem nejenom některých stran vládní koalice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP