(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já udělám jednu věc a to je to, že skutečně máme pevně zařazený bod na 12.45, tzn. půjdeme k volebnímu bodu a vrátíme se poté, co odvolíme. (Silný hluk v sále.) Uděláme to, že přeruším jednání Sněmovny, budou volební body a následně se k tomuto vrátíme.

Poprosím předsedu volební komise, aby řekl, jakým způsobem budeme nyní postupovat. Nyní jsou na programu volební body.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne ve 12.50 hodin, mrzí mě, že do volebních bodů vstupujeme v takto rozjitřené atmosféře, a věřím, že to nepříjemné dění, které teď proběhlo, nesníží vaši koncentraci na volební body. Za sebe slibuji, že budu co nejstručnější a nejefektivnější. Čeká nás pět volebních bodů. Než se do nich pustíme, tak vás prosím jménem pana předsedajícího o klid a pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás podpořím, požádám vás, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku a poslouchali, co předseda volební komise říká.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přátelé, víte sami, že řada volebních bodů je velmi pečlivě sledována médii, tak i z toho důvodu vás prosím o klid. Když dovolíte, také bych tu rád přivítal významné zástupce kulturní obce na balkonu, vážené dámy a vážené pány režiséry a filmaře. Myslím, že mohu říci, že jsme rádi, že věnují pozornost pochopitelně jednomu konkrétnímu z volebních bodů, a to Státnímu fondu kinematografie. Věřím, že věčná telenovela jménem jednání Poslanecké sněmovny pro ně bude inspirací jen v tom pozitivním.

 

Nyní tedy otevíráme bod číslo

 

105.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření
závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Připomenu, že jsme již v druhém kole tajné volby. První kolo proběhlo 23. ledna, kdy opět nikdo nebyl zvolen, a do druhého kola postoupili oba nominovaní poslanci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Kolegyně a kolegové, já se omlouvám, ale opakovaně vás vyzývám k tomu, abyste se ztišili, protože skutečně není slyšet, co se zde přednáší. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A já také děkuji. Připomenu, že postoupil Jan Birke s 84 hlasy a Stanislav Pfléger s 59 hlasy, a volba tedy bude ve druhém kole druhé tajné volby. Budeme hlasovat tajným způsobem ve Státních aktech a já prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, přerušuji tento bod a otevírám další. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dalším bodem je bod číslo

 

106.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Tam postupně tento fond naplňujeme, 23. ledna jsme v prvním kole vybrali jednoho člena, pana Ing. Miroslava Volaříka. V této volbě zbývá doplnit jednoho člena, takže za malou chvíli ve Státních aktech se utkají o toto jedno místo dva postupující z prvního kola. Je to Petr Adam za klub Úsvit, který získal 57 hlasů, a Miloslav Janulík za hnutí ANO, který získal 55 hlasů.

I zde vás, pane předsedající, prosím o přerušení bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přerušuji tento bod a otevírám další. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Bod číslo

 

107.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

U tohoto bodu se omlouvám, budu nucen mluvit o trochu déle. V tomto případě Sněmovna zatím příliš úspěšná nebyla, pokud mi dovolíte tento komentář. V prvním kole jsme 23. ledna z 20 předložených nominací ministra kultury zvolili dva členy. Jsou to pánové Jiří Kubíček a Přemysl Martínek. Zbývá nám tedy, a teď prosím o pozornost, dovolit dalších sedm členů. Budeme tedy vybírat ze 14 postupujících, z dvojnásobku neobsazených míst. Připomínám, že funkční období by mělo začít 5. dubna, takže je více než na čase, aby Sněmovna byla úspěšná.

Pro stenozáznam musím přečíst všechny postupující i s počtem hlasů z prvního kola. Budeme vybírat z následujícího seznamu: Petr Bilík 67 hlasů, Tereza Brdečková 24, David Čeněk 27, Lubor Dohnal 69, Iva Hejlíčková 58, Zuzana Kopečková 85, Zuzana Mistríková 8, Richard Němec 20, Karel Och 6, Milica Pechánková 48, Vladimír Soják 33, Daniela Staníková také 33, Petr Vítek 86 a Jiří Voráč 63 hlasů. To je těch 14 postupujících.

Ještě v rychlosti připomenu to, že pokud dnes zvolíme celý fond, tak okamžitě po skončení volby volební komise losem vybere délky funkčních období jednotlivých členů. Je to v souladu s dikcí zákona 496/2012. Jde o novou, první volbu této rady. Tři členové budou mít roční období, tři dvouleté a tři tříleté období.

Nyní tedy i v tomto bodě prosím, pane předsedo, abyste přerušil tento bod.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, já vám vyhovím a přerušuji tento bod. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak jak jsme se rozhodli na začátku tohoto týdne, přidali jsme ještě dva volební body, jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Tím prvním je bod

 

144.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Jedná se o první kolo druhé volby na uvolněné místo po europoslankyni Kateřině Konečné. Lhůta byla vyhlášena do včerejška do 8 hodin ráno. Aby volba mohla proběhnout dnes, přijali jsme v komisi usnesení číslo 96, které konstatuje, že návrhy poslaneckých klubů do Středoevropské iniciativy, do komise, jsou Petr Fiala za ODS a Rom Kostřica za TOP 09. V souladu s volebním řádem se jedná o volbu tajnou. Toto usnesení jsme zaslali jak na kluby, tak rozdali vám na lavice.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a táži se, zda v ní někdo chce vystoupit. Není tomu tak, rozpravu končím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, já se ale do té rozpravy přihlašuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: V tom případě musíte být rychlejší, ale já jsem rozpravu už ukončil. Jediný, kdo může otevřít rozpravu, je pan ministr. Jestliže se hlásíte do rozpravy, musíte reagovat na moji výzvu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V tom případě respektuji vaši rychlost a prosím pana ministra, aby mi otevřel rozpravu.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové, vás zdravím a otevírám tímto rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Rozprava je otevřena a můžete vystoupit, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji. Kolegyně a kolegové, tady bohužel musím doplnit vysvětlení, které jsem získal z analýzy z legislativy a z našeho sekretariátu teď během předchozích chvil. Dostali jsme písemně stažení návrhu klubu TOP 09 pana poslance Roma Kostřici a v návrzích zbyl pouze návrh klubu ODS pan poslanec Petr Fiala. Ale bohužel jsme zjistili, že pan poslanec Petr Fiala není členem této stálé delegace, a tudíž v souladu s jednacím řádem nemůže být v tuto chvíli zvolen za předsedu. Muselo by dojít nejdříve k tomu, že dojde ke změně v delegaci, že někdo odstoupí, pan poslanec Petr Fiala se stane členem, a teprve poté ho můžeme zařadit jako návrh na volbu vedoucího této delegace. V tuto chvíli tvrdím, že tento bod je nevolitelný a můžeme ho stáhnout - ale samozřejmě dávám slovo panu předsedovi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nebudete dávat slovo, slovo udělím já, pane předsedo, a uděluji ho panu předsedovi Stanjurovi.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To prostě není pravda. My to tady chystáme dva měsíce. Tím, že je zvolen předsedou, tak se stane i členem. Je to úplně jednoduché. Tyto švejkovské výklady mě tedy fakt už rozčilují. Prostě to není možné. Proč nám to tedy tak chytře někdo neoznámil v okamžiku, kdy jsme nominaci předevčírem podali? Proti tomuto postupu protestuji, myslím si, že to není správný postup, a jen něco oddalujeme, když si to někdo zbytečně široce vykládá. Já tomu vůbec nerozumím a vznáším námitku proti postupu. Trvám na tom, aby ten bod proběhl, aby proběhly volby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Je zde vznesena námitka proti postupu, to znamená... (Hlas z levé strany: To je schválnost.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Musím reagovat. Chci pana předsedu ubezpečit, není to schválnost. Mohu se přihlásit k tomu a mohu to vzít na sebe, že to byla chyba nás ve volební komisi, že jsme tento moment přehlédli, že jsme si nevšimli toho, že pan poslanec Petr Fiala není členem oné delegace, ale mohu se snad odvolat na zápis z jednání volební komise z 21. října loňského roku, kdy volební komise projednávání tohoto bodu přerušila právě proto, že v té době byl navržen jeden náhradník, tuším, že to byl pan poslanec Rom Kostřica, a podle jednacího řádu ani náhradník nemůže být volen vedoucím delegace. Takže mé stanovisko je, že tento bod v tuto chvíli, je to procedurální návrh, musíme stáhnout a není možné hlasovat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP