(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, marně vyhlížím zástupce klubu KDU-ČSL, jestli už jim skončila porada. Nerad bych jeden celý klub vynechal z hlasování, žel nemám jiný návrh, například na prodloužení přestávky od jejich koaličních kolegů nebo od jiných klubů, které třeba sledují stejný zájem. Nemohu jinak než pokračovat v jednání.

Budeme v tuhle chvíli posuzovat návrh na vrácení do druhého čtení. Paní zpravodajko, prosím, sledujte mě. Nebyl jsem přítomen celé rozpravě. Návrh byl přednesen paní docentkou Putnovou a potom jednotlivé pozměňovací návrhy. Je tomu tak, paní zpravodajko? Dobře. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Předtím, než bychom začali posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy, rozhodne Poslanecká sněmovna o návrhu, který byl přednesen v rozpravě ve třetím čtení, a to je o návrhu na vrácení tohoto tisku do druhého čtení.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro vrácení školského zákona do druhého čtení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování má pořadové číslo 168. Z přítomných 166 pro 36, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní je na řadě zpravodajka, paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím ji, aby oznámila postup při hlasování. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás pokusit zdárně provést hlasováním o zákonu 561, sněmovní tisk 288.

Bylo podáno 19 pozměňovacích návrhů, které máte v tisku 288/5 pod písmeny A až R. Já si dovolím, protože některé pozměňovací návrhy se vylučují, když budou jiné schváleny, vám teď říct, jak budeme postupovat, a potom při hlasování při každém písmenu budu říkat jméno a krátce shrnu, co v návrhu je, protože si myslím, že jenom pod písmenem si to není schopen zapamatovat každý.

Jak bude probíhat procedura? Nejprve budeme hlasovat o bodu C1 a C2 pana poslance Kořenka, což je pozměňovací návrh usnesení školského výboru, který je pod písmenem A.

Potom budeme hlasovat o usnesení školského výboru ve znění pozměňovacího návrhu pana Kořenka, tedy C1 a C2. Tím pádem už bude nehlasovatelné, pokud to projde, C3 a C4.

Dál budeme hlasovat o bodu B, což je návrh výboru pro sociální politiku, ale pokud projde návrh A, už tam nebudou hlasovatelné body B1, B5, B7, které jsou součástí A, a poté budeme hlasovat samostatně B2 poslankyni Chalánkovou, B3 poslankyni Berdychovou, B3 (?) a B4 paní poslankyni Peckovou.

Pokud tady dojde k hlasování a bude to, co jsem říkala, odhlasováno, bude nehlasovatelný bod F1 a F4 paní poslankyně Berdychové, protože to už je součást A, který bude odhlasován.

Dále bude nehlasovatelný bod L paní poslankyně Nohavové, který je také součástí A.

Dále bude nehlasovatelný bod O pana poslance Snopka o vypuštění celého § 16, protože už to bylo schváleno jinak v bodě A.

Tím bude nehlasovatelné i písmeno P, což je můj návrh, který je obsahem celého návrhu školského výboru. Bez ohledu na to, zda B, usnesení sociálního výboru, se bude hlasovat jako celek či po bodech, my ho budeme hlasovat po bodech, následně jsou nehlasovatelné body D, F2 a R. Vše už bude součástí B, které budeme hlasovat na začátku.

A potom už budeme samostatně hlasovat bod E pana poslance Fiedlera, bod G paní poslankyně Novákové, bod H paní poslankyně Semelové, bod I paní poslankyně Putnové, bod J, který jsme rozdělili na J1 a J2, paní poslankyně Dobešové a bod K paní poslankyně Jermanové a paní poslankyně Dobešové a bod M pana poslance Gabala a bod N pana poslance Vyzuly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP