Stenografický zápis 6. schůze, 5. února 2014


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Václav Snopek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Milan Urban
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura


1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Poslanec Stanislav Polčák


11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec David Kasal
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Roman Sklenák
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno v 11.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.39 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. /sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bronislav Schwarz
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Hašek
Poslanec František Laudát
Poslankyně Olga Havlová
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Václav Snopek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Petr Bendl


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Petr Bendl


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Laudát
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Jaroslav Holík


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Anna Putnová
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


17. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 21/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Farský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová

(Jednání přerušeno od 17.03 do 17.05 hodin.)
(Jednání skončilo v 17.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP