Sněmovní tisk 87
Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 87/0 dne 16. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 88).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 87/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 87/3, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 253, usnesení č. 437).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 22. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 24. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 110 pod číslem 268/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1349Milan Brázdil06810-08509.doc (30 KB) / PDF (337 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 13:30:11
1364Soňa Marková06825-08523.doc (33 KB) / PDF (368 KB, 4 strany) 16. 9. 2014 v 16:18:26


Související tisk: 88 (Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bioetika, lékařská diagnóza, lékařské právo, lékařský posudek, prostředky zdravotnické techniky, správní kontrola, umělé oplodnění, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (26)ISP (příhlásit)