Sněmovní tisk 47
Novela z. o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 47/0 dne 3. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Václav Snopek, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 91).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 28. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 47/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 47/3, který byl rozeslán 19. 3. 2014 v 16:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 193).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 4. 2014.
  Návrh zákona 25. 4. 2014 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 4. 2014 poslancům jako tisk 47/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 4. 2014 poslancům jako tisk 47/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 40, usnesení č. 298).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2014.

Zákon vyhlášen 11. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 54 pod číslem 127/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
462Václav Snopek05923-06838.doc (88 KB) / PDF (395 KB, 11 stran) 11. 3. 2014 v 12:10:16
475Václav Snopek05936-06851.doc (89 KB) / PDF (397 KB, 11 stran) 12. 3. 2014 v 10:32:15


Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, dopravní nehoda, Eurocontrol, letecká doprava, letecký provoz, navigační zařízení, vzdušná bezpečnost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)