Stenografický zápis 48. schůze, 5. února 2009


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček


216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Váňa
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Jičínský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


11. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - druhé čtení

Poslanec David Šeich
Poslanec Boris Šťastný
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Krátký
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jiří Krátký
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Jaroslav Krupka


78. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Juraj Raninec


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/3/ - vrácený Senátem

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Senátor Jiří Oberfalzer
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Jacques
Ministr pro místní rozvoj ČR Cyril Svoboda
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Klas


5. Vládní návrh zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) /sněmovní tisk 517/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Petr Braný


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 562/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Čerňanský


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslankyně Jana Rybínová
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


217. Ústní interpelace

Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Krill
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslankyně Jana Rybínová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jaroslav Krákora
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jeroným Tejc
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Laudát
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec František Laudát
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Josef Ježek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Ladislava Zelenková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Petrů
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec David Rath
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec František Novosad
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Lenka Mazuchová
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslankyně Lenka Mazuchová
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Václav Snopek
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Šenfeld
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Josef Čerňanský
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Petrů
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Petrů
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal


160. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2007 /sněmovní tisk 469/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Pavol Kubuš


161. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2007 /sněmovní tisk 491/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Pavol Kubuš


162. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2009 /sněmovní tisk 701/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová


175. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 494/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Čepelka


176. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 540/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa


177. 3. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 651/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Boháč


178. 4. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 687/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová


179. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 541/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Michael Hrbata


180. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 667/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa


181. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2008 /sněmovní tisk 668/

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová


184. Zpráva o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 499/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Koníček


185. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 500/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


186. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 637/

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


199. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2007 /sněmovní tisk 553/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 19.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP