Sněmovní tisk 517
Vládní návrh zákona o auditorech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 517/0 dne 22. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 9. 2008 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 872).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 10. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 517/1 (pozměňovací návrhy).
  • Kontrolní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 517/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 517/3, který byl rozeslán 6. 2. 2009 v 11:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 322, usnesení č. 1058).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 2. 2009.
  Zákon Senátem schválen 26. 3. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 4. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2009.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 93/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, účetní, účetnictví, uznání diplomu, zkouška

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)