Sněmovní tisk 622
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Petr Ibl, Ludvík Hovorka, Alfréd Michalík, Antonín Sýkora) předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Votava Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 2. 4. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2004 jako tisk 622/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 5. 2004 (usnesení č. 295). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1168).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 622/3, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 162).Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: motorové vozidlo, řidičský průkaz, trestní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)