Sněmovní tisk 719
Doh. o statutu spolupracujícího státu ČR a EUMETSAT

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 719/0 dne 21. 7. 2004.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fischer, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1311).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 11. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 719/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 23. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 25 dní (usnesení č. 1378).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1402).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 12. 2004.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 5. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 59/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: družice, klimatologie, meteorologie, mezinárodní spolupráce, vědecká spolupráceISP (příhlásit)