Sněmovní tisk 809
V.n.z. o práv. vztazích k majetku ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 809/0 dne 5. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 11. 2004 (usnesení č. 357). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 188, usnesení č. 1407).Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: nemovitý majetek, pacht, pozemková politika, půda ve vlastnictví státu, systém vlastnictví půdy, veřejný majetekISP (příhlásit)