Sněmovní tisk 643
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 22. 4. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 5. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 5. 2004 jako tisk 643/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 5. 2004 (usnesení č. 303). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1171).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 643/3, který byl rozeslán 13. 10. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 169, usnesení č. 1399).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 1. 2005.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 59/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, odvolání, soud vyšší instance, žaloba na zrušení

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)