Sněmovní tisk 806
Novela z. o stát. sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 806/0 dne 1. 11. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 2004 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Petr Tluchoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1406).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 806/2, který byl rozeslán 15. 12. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 507, usnesení č. 1439).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 1. 2005.
  Návrh zákona 2. 2. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 806/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2005 poslancům jako tisk 806/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 436, usnesení č. 1538).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 3. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 3. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2005.

Zákon vyhlášen 30. 3. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 42 pod číslem 124/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: sociální dávky, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, vedlejší příjmy

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)