Sněmovní tisk 680
V.n.z. o změně některých zákonů v oblasti odměňování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 2. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1182).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 680/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22., 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 680/3, který byl rozeslán 30. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1294).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 10. 2004.
  Návrh zákona 12. 11. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 680/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 680/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 154, usnesení č. 1395).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 10. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 212 pod číslem 626/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (22)ISP (příhlásit)