Sněmovní tisk 629
V.n.z. o správních poplatcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 629/0 dne 6. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2004 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Macháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1110).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 629/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 629/2, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 75, usnesení č. 1299).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 10. 2004.
  Návrh zákona 12. 11. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 11. 2004 poslancům jako tisk 629/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 11. 2004 poslancům jako tisk 629/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 149, usnesení č. 1393).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 12. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 17. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 215 pod číslem 634/2004 Sb.Související tisk: 630 (Novela z. o správ. poplatcích - související).


Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: ceník, daňové orgány, režijní náklady, veřejná správa

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)