Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Severa

Schůze: 22, 23, 27, 33, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56

22. schůze (14. 10. - 4. 11. 2003)

133. Vládní návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení
část č. 462 (4. 11. 2003)

23. schůze (25. 11. - 19. 12. 2003)

část č. 12 (25. 11. 2003)

27. schůze (10. 2. - 23. 3. 2004)

104. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - třetí čtení
části č. 382-383 (26. 2. 2004)

33. schůze (15. 6. - 1. 7. 2004)

47. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - prvé čtení
část č. 98, část č. 102 (17. 6. 2004)

37. schůze (2. - 5. 11. 2004)

91. Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005 /sněmovní tisk 757/
část č. 119 (4. 11. 2004)

41. schůze (8. - 24. 2. 2005)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení
část č. 62 (9. 2. 2005)

44. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení
části č. 233-234 (16. 2. 2005)

43. schůze (1. 4. 2005)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 12 (1. 4. 2005)

44. schůze (3. - 18. 5. 2005)

99. Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - třetí čtení
část č. 158 (11. 5. 2005)

45. schůze (14. 6. - 1. 7. 2005)

část č. 361 (30. 6. 2005)

70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení
část č. 411, část č. 417 (1. 7. 2005)

47. schůze (20. - 23. 9. 2005)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení
části č. 134-135 (23. 9. 2005)

48. schůze (11. - 27. 10. 2005)

část č. 3 (11. 10. 2005), části č. 26-27 (12. 10. 2005), část č. 110 (14. 10. 2005), část č. 143 (18. 10. 2005)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení
část č. 16 (11. 10. 2005)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 955/ - druhé čtení
části č. 156-157 (18. 10. 2005)

15. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení
část č. 72 (13. 10. 2005)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - třetí čtení
část č. 120 (14. 10. 2005)

227. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení
části č. 69-70 (13. 10. 2005)

231. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení
části č. 327-330 (26. 10. 2005)

51. schůze (22. 11. - 21. 12. 2005)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 /sněmovní tisk 1128/ - druhé čtení
část č. 62 (23. 11. 2005)

11. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - druhé čtení
část č. 319 (7. 12. 2005)

129. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 934/ - třetí čtení
část č. 38 (23. 11. 2005)

140. Vládní návrh zákona o životním a existenčním minimu /sněmovní tisk 1062/ - třetí čtení
část č. 567 (16. 12. 2005)

253. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Vladimíra Doležala
část č. 607 (20. 12. 2005)

53. schůze (24. 1. - 10. 2. 2006)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1131/ - druhé čtení
část č. 145 (27. 1. 2006)

54. schůze (7. - 21. 3. 2006)

část č. 161 (14. 3. 2006)

73. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1086/ - prvé čtení
části č. 76-77 (8. 3. 2006)

132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1191/ - třetí čtení
část č. 217 (15. 3. 2006)

145. Zprávy o činnosti stálých delegací Poslanecké sněmovny ve 4. volebním období
část č. 286 (17. 3. 2006)

55. schůze (18. 4. - 9. 5. 2006)

část č. 83 (20. 4. 2006)

36. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - druhé čtení
část č. 21, část č. 23 (18. 4. 2006)

81. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 625/ - třetí čtení
část č. 228 (9. 5. 2006)

56. schůze (23. 5. 2006)

část č. 1 (23. 5. 2006)


Přihlásit/registrovat se do ISP