Sněmovní tisk 1002
Novela z. o služ. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1002/0 dne 1. 6. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Bc. Pavel Severa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1803).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/2, který byl rozeslán 30. 9. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 46, usnesení č. 1878).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1002/3, který byl rozeslán 13. 10. 2005 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 498, usnesení č. 1965).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 11. 2005.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 12. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2005.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 180 pod číslem 530/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Policie, Síly ozbrojené, Služby zpravodajské

Deskriptory EUROVOCu: celník, mzdová politika, policie, pracovní právo, stanovení mzdy, tajná služba, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)