(16.50 hodin)

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v kapitole Všeobecná pokladní správa v programu 298210 navrhuji doplnit tyto akce na úkor vládní rozpočtové rezervy:

1. Oprava střechy budovy základní školy, a to ve výši 0,5 mil. Kč, příjemce obec Babice, okres Prachatice.

2. Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, tentokrát ve výši 4,5 mil. Kč, příjemce obec Netolice, okres Prachatice.

3. Zateplení a výměna oken základní školy ve výši 5 mil. Kč, příjemce obec Hranice, okres Prachatice.

Děkuji za pozornost a za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bauerovi. Nyní se ujme slova pan poslanec Ladislav Urban a připraví se pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, Český červený kříž, oblastní spolek Domažlice, provozuje letní rekondiční tábor na Rudolfově pile u Pece pod Čerchovem. Každým rokem zde tráví své prázdniny nejen děti zdravé, ale i děti s ortopedickými vadami. Tábor rovněž slouží pro děti a mládež jako výukové středisko, a co je důležité, v případě katastrofy, třeba přírodní, by měl posloužit jako nouzové ubytovací zařízení. K tomu, abychom zde zabezpečili klidný a bezpečný pobyt dětí a případně aby tento tábor mohl být využit jako nouzové ubytování, je potřeba vybudovat oddělené sociální zařízení a ohřev vody pro umývárny a sprchy.

Proto doporučuji zařadit do státního rozpočtu na rok 2006, Všeobecná pokladní správa, program 298110, akci Výstavba sociálního zařízení rekondičního tábora Českého červeného kříže, Rudolfova pila, 550 tis. Kč, neboli 0,55 mil. Kč, na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Urbanovi. Slova se ujme pan poslanec Radim Chytka a připraví se paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil jeden pozměňovací návrh, a to za skupinku poslanců. Zároveň bych rád upozornil zpracovatele tohoto sněmovního tisku, že bychom byli rádi, kdybychom u tohoto pozměňovacího návrhu byli všichni uvedeni. Jde o tyto kolegy a kolegyně: pana poslance Jaroslava Gongola, Viléma Holáně, Pavla Hrnčíře, Radima Chytku, Kateřinu Konečnou, Zdeňka Kořistku, Miroslava Krajíčka, Jozefa Kubinyiho, Petra Lachnita, Antonína Macháčka, Alfréda Michalíka, Miroslava Opálku, Břetislava Petra, Petra Rafaje, Svatomíra Recmana, Martina Římana, Karla Sehoře, Antonína Sýkoru, Hanu Šedivou, Radima Turka, Josefa Víchu, Karla Vymětala a Lubomíra Zaorálka.

Samotný pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu na rok 2006, sněmovní tisk 1128, zní takto: Navýšení - kapitola Ministerstva kultury, do programu 234210 zařadit položku novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě ve výši 65 mil. Kč, a to na úkor kapitoly VPS, snížení vládní rozpočtové rezervy o 65 mil. Kč.

Dovolte mi krátké zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. V uplynulých letech byly rekonstruovány či opraveny všechny krajské vědecké knihovny v naší republice a na řadě již před několika lety je právě Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, která mimo jiné v roce 1997 byla postižena povodněmi. Ministerstvo kultury samozřejmě s touto akcí souhlasí. Ví, že Moravskoslezská vědecká knihovna čekala několik let, než byly opraveny jiné vědecké knihovny, a tuto akci podporuje. Ministerstvo kultury mělo pouze dvě podmínky - aby byl zajištěn pozemek pro výstavbu této knihovny a aby byla vypsána architektonická soutěž. Pozemek zajištěn je a byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž, přičemž vítězný návrh je znám a nic nebrání tomu, aby se mohlo začít s výstavbou.

Panu předsedovi rozpočtového výboru bych poté prostřednictvím pana předsedajícího rád sdělil, že kdybychom hledali ve vládní rozpočtové rezervě oněch chybějících 65 mil. Kč, stačí podpořit návrh mého kolegy Pavla Suchánka, který před chvílí do vládní rozpočtové rezervy navrhl dostat 246 mil. Kč, a to jsou peníze, které byly alokovány pro referendum o evropské ústavě, přičemž je zcela zjevné, že v příštím roce referendum o evropské ústavě neproběhne.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Chytkovi i za výraz velké jednoty moravskoslezských poslanců.

Ještě než dám slovo paní poslankyni Jitce Vojtilové, přidržím se pravidla, které učinila paní kolegyně Miroslava Němcová, a přečtu dalších deset poslanců, kteří jsou v pořadí 51. až 60., protože Radim Chytka byl jubilejním padesátým vystupujícím v této rozpravě. Nyní vystoupí paní poslankyně Vojtilová, potom pan poslanec Severa, poté pan poslanec Ježek, paní poslankyně Horníková, pan poslanec Zajíček, paní poslankyně Páralová, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Vojíř, pan poslanec Šustr a šedesátý bude pan poslanec Kořistka.

Prosím, paní poslankyně, nyní se můžete ujmout slova.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já přečtu jeden pozměňovací návrh k návrhu rozpočtu na rok 2006. Je to zařazení nové položky v kapitole Ministerstva kultury, číslo 334. Název programu je podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví, číslo programu 234310. Název akce je Základní bezpečnostní zajištění havarijního stavu zámku ve Stráži pod Ralskem, okres Česká Lípa. Částka 5 mil. Kč. Zdroj financování: vládní rozpočtová rezerva, kterou navrhuji snížit o 5 mil. Kč.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Vojtilové. Slova se ujme pan poslanec Severa, připraví se pan poslanec Libor Ježek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, podávám velmi krátký komplexní pozměňovací návrh. Navrhuji zařadit následující položky: oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice, obecní úřad Dolní Újezd, částka 400 tis. Kč, oprava a rekonstrukce hasičské zbrojnice, obecní úřad Široký Důl, částka 500 tis. Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnice, obecní úřad Brněnec, částka 400 tis. Kč, oprava střechy a rekonstrukce požární zbrojnice, obecní úřad Sloupnice, částka 400 tis. Kč. Celkem tento komplexní pozměňovací návrh je 1,7 mil. Kč. Navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu o 1,7 mil. Kč.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Severovi. Slova se ujme pan poslanec Libor Ježek, po něm paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji v kapitole MPSV, program 213310, zařadit novou položku, dokončení rekonstrukce Domova důchodců a ÚSP Krásná Lípa, 29 mil. Kč, na vrub kapitoly MPSV, snížení dávek nemocenského pojištění.

Dále v kapitole VPS do programu 298210 zařadit položku město Tanvald, rekonstrukce školní budovy, 10 mil. Kč, do programu 298110 položku sportovní areál Horní Tanvald, dostavba, 10 mil. Kč, do programu 298210 další položku, Základní škola v Koberově (?), rekonstrukce, 3 mil. Kč, základní škola Plavy, rekonstrukce, 1 mil. Kč. Do programu 298110 položky obec Držkov, rekonstrukce sokolovny, 3 mil. Kč, a TJ Lučany nad Nisou, rekonstrukce sokolovny, 3 mil. Kč, na vrub kapitoly VPS, vládní rozpočtová rezerva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Liboru Ježkovi. Slova se ujme paní poslankyně Zdeňka Horníková, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP